Autor:
Tartu Ülikool

Keemikute juhendatud noored pälvisid tunnustuse

Õpilaste teadusfestivali raames toimunud teadustööde riiklikul konkursil osalesid edukalt noorteadlased, keda juhendasid Tartu Ülikooli keemia instituudi inimesed. 

Kokku neljast juhendatud uurimistööst jõudsid konkursi teise vooru Sander Simson Tallinna Reaalkoolist, kes pälvis Swiss Youth in Science eriauhinna uurimistööga "Kohvipaksust sünteesitud alusmaterjalile sadestatud plaatina katalüsaatorite kasutamine polümeerelektrolüütmembraankütuseelemendis". Tööd juhendasid kaasprofessor Jaak Nerut Tartu Ülikooli keemia instituudist ja õpetaja Andrus Kangro Tallinna Reaalkoolist. Simsoni auhinnaks on Eesti esindamine Regeneron International Science and Engineering Fair’il 2023.

Image
Sander_Simson_auhindamine (3).jpg

Sander Simson (foto: Jaak Nerut)

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eriauhinna said Hedy-Liis Klaos ja Miia Marta Tärgla Nõo Reaalgümnaasiumist tööga "Järeltöötlemata turbast sünteesitud süsinikmaterjali süntees ja karakteriseerimine". Uurimust juhendasid Kenneth Tuul ja Egert Möller Tartu Ülikooli keemia instituudist ja õpetaja Aivar Vinne Nõo Reaalgümnaasiumist.

Lisaks osales teadustööde riiklikul konkursil Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilane Argo Ers uurimistööga “Maksimaalse kõvaduse printsiibi täiendamine aineosakese välispindala abil molekulide ja lihtainete näitel”, mille juhendajad olid Vladizslav Ivaništšev Tartu Ülikooli keemia instituudist ja Eha Paabo Hugo Treffneri Gümnaasiumist. 

Hugo Treffneri Gümnaasium õpilane Annamarii Haab aga esitas konkursile uurimistöö “Fenoksüetanool ja glütserüülkaprülaat, nende ohutus ning mõjud”, mille juhendaja oli Hugo Treffneri Gümnaasiumi ja Tartu Ülikooli keemia instituudi keemiaõpetaja Joana Jõgela.

Keemia instituudi juhendatud konkursitööde lühikokkuvõtteid saab lugeda siin:

 

 

Päisefoto: Egert Möller.


 

Kaasprofessor Alar Jänes hoidmas TÜ keemia instituudis komplekteeritud tsink-ioon-hübriidsuperkondensaatori prototüüpi

Kuidas rahuldada inimkonna kasvavat energiavajadust?

Doktorant teeb laval ettekannet

Kalendrisse kirja: doktorantide kolme minuti loengute konkurss toimub 2. oktoobril

Indrek Tulp

Vilistlase lugu. Indrek Tulp: keemia on kui päästerõngas Eesti majandusmuredele