Autor:
Romet Peedumäe

Analüütilise keemia mikrokraadiprogramm

Mikrokraadiprogramm on loodud erinevate valdkondade spetsialistidele. Oodatud on ettevõtete töötajad, kes oma töös on juba kokku puutunud või puutuvad tulevikus kokku laboritööga, mis nõuab erinevate analüüsimetoodikate teadmist, rakendamist ja analüüsitulemuste interpreteerimist. Vajalikud on keemia algteadmised põhikooli ja keskkooli/gümnaasiumi tasemel ning julge pealehakkamine.

"Vist kunagi varem ei ole meie ühiskonnas toimunud ühekorraga 

nii palju erinevaid arenguid, mis kõik vajavad keemilist analüüsi!"

Ivo Leito

Sihtgrupp: töötajad, kes teevad omakäeliselt analüüse
Vajalik algtase: keemia algteadmised põhikooli ja keskkooli/gümnaasiumi tasemel
Hind: 3240 eurot  (sügissemester 1080 eurot, kevadsemester 2160 eurot)  
Õppekeel: eesti (osad õppeained on inglise keeles)
Toimumisaeg: sügis ja kevad
Õppevorm: põimõpe (loengutes saab osaleda auditoorselt ja ka veebi teel, kohapeal tuleb osa võtta kõigist praktilistest töödest)
Maht: 30 EAP-d
Toimumiskoht: Ravila 14a, Chemicum
Registreerumine algab: kevadel
Registreerumise tähtaeg: 21.08.
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale: jah
Lisateave: Urve Soonets (urve.soonets@ut.ee)

Eestis on tekkinud mitmeid peenkeemia-, ressurside väärindamise- ja biotehnoloogiaettevõtteid, mis vajavad analüütikuid. Selle programmi läbimine annab inimesele võimaluse töötada analüütikuna ja seeläbi avardab inimese karjäärivõimalusi. On abiks keemiliste analüüside juurutamisel või taseme tõstmisel mistahes ettevõttes, kus seda vajatakse.

Mikrokraad sobib erinevate valdkondade spetsialistidele. Oodatud on ettevõtete töötajad, kes oma töös on juba kokku puutunud või puutuvad tulevikus kokku laboritööga, mis nõuab erinevate analüüsimetoodikate teadmist, rakendamist ja mõõtetulemuste interpreteerimist. Vajalikud on keemia algteadmised põhikooli ja keskkooli/gümnaasiumi tasemel ning julge pealehakkamine.

Õppejõududeks on pikaajalise kogemusega ja tunnustatud TÜ õppejõud prof. Ivo Leito, Koit Herodes, Irja Helm, Astrid Darnell, Andre Leesment, Riin Rebane jt.  

Programmi läbinud õppija mõistab:

  • keemilise analüüsi üldpõhimõtteid: keemilise analüüsi käik, analüüsimetoodika, selle omadused.
  • keemilisi ja instrumentaalseid analüüsimeetodeid: gravimeetria, titrimeetria, potentsiomeetria, kromatograafia, spektroskoopilised meetodid ja nende aluseks olevad protsessid (sadenemine, tasakaaludreaktsioonid, molekulisisesed üleminekud).
  • Analüüsiobjekte ja proove, proovide ettevalmistamise üldpõhimõtteid ja põhilisi meetodeid.

Aine läbinud õppija oskab ka omandatud teadmisi praktiliselt rakendada keemilise analüüsi läbiviimisel. 

2024 sügisel alustava grupi õppetöö toimub koos keemia bakalaureuse astme üliõpilastega.

Õpe sügissemestril:

E 14.15-16.00 LTKT.06.002 Keemiliste andmete analüüs (16 nädalat)

T ja R 10.15-12.00  LOKT.06.010  Analüütiline keemia I (16 nädalat, õpe toimub põimõppena)

T/K/R  LOKT.06.012 Analüütilise keemia praktikum I (praktikumi rühma saab ise valida, praktikumi toimumise ajad on toodud tabelis)

Õpe kevadsemestril:

T 10.15-14.00 LTKT.06.024 Analüütiline keemia II (16 nädalat)

E/K 12.15-17.00 LTKT.06.004 Keemilise analüüsi praktikum (praktikumi rühma saab ise valida)

E 12.15-14.00 ja K. 10.15-12.0, Nädalad 34-39, R 12.15 - 14.00 LOKT.06.030 Metroloogia keemias ingl (16 nädalat)

Registreerumine algab kevadel, tähtaeg 21.08.

Vastuvõtt: Mikrokraadi õppesse kandideerijatelt ootame motivatsioonikirja, kus on kirjeldatud oma eelnev õpi- ja töökogemus, omandatud hariduse tase ning ootused mikrokraadile. Lisaks palutakse kõigil kandidaatidel sooritada veebipõhine test. Testis on analüütilise keemia arvutusülesanded: aine moolide arvu ja protsendilise sisalduse arvutused tuginedes molekulvalemile ja kaalumisandmetele; lahuste kontsentratsioonide arvutused; analüüsitulemuste arvutused lihtsate analüüsimeetodite (tiitrimine, fotomeetria) korral. Testi tegemiseks on kaks katset. Kummagi katse jaoks on aega kaks tundi, alates katse avamisest. Katseid ei pea sooritama järjest. Sellel testil ei ole nõutavat miinimumtulemust – ka viletsa tulemusega võib kandidaat siiski osutuda vastuvõetuks. Testi eesmärk on selgitada kandidaatide algteadmiste tase. Motivatsioonikirja ja testi tulemuse alusel valitakse välja mikrokraadi kandidaadid. 

Loe lisaks ja registreeru