Skip to main content

Tippkeskused

Uudsete materjalide ja energia salvestamise muundamise seadmete tippkeskus

Juht: Enn Lust, TÜ füüsikalise keemia professor, akadeemik
Partner: Tallinna Tehnikaülikool
Koduleht  

Eesti teaduse tippkeskuse „Uudsed materjalid ja kõrgtehnoloogilised seadmed energia salvestamise ja muundamise süsteemidele“ tegevus on suunatud funktsionaalsete materjalide arendamisele keskkonnasõbraliku ja jätkusuutliku energiatehnoloogia, sensoorika ja nanoelektroonika tarbeks. Tippkeskuse töörühmad arendavad koostöös kompleksselt laia spektrit energiaallikaid, -salvesteid ja -muundureid, disainivad ja sünteesivad selleks vajalikke materjale ja koostisosi ning uurivad nende füüsikalisi, keemilisi ja tehnoloogilisi omadusi, koostavad ja katsetavad energiaallikate laboratoorseid ja väikeseeria prototüüpe. Üldisem eesmärk on arendada innovaatilise ühiskonna tarbeks kõrgtehnoloogiliste materjalide ja seadmete alast oskusteavet ning valmistada ette innovatiivse energia- ja materjalitehnoloogia asjatundjaid.

Molekulaarse rakutehnoloogia tippkeskus

Juht: Tanel Tenson,TÜ antimikroobsete ainete tehnoloogia professor
Partner: Tallinna Tehnikaülikool
Koduleht

Viimastel aastatel on inseneriteadus tunginud jõuliselt bioloogiasse, võimaldades luua täiesti uudsete omadustega süsteeme. Selliste tehnoloogiate abil toodetakse nii maitseaineid, kütuseid kui ka ravimeid. Biotehnoloogiaid kombineeritakse tulemuslikult ka keemiaga. Näiteks võib bioloogiliselt toodetud eellasmolekuli keemiliselt modifitseerides teha ravimi. Samuti on võimalik keemiliselt sünteesida elusrakke spetsiifiliselt mõjutavaid kemikaale.

Tippkeskus toob kokku uurimisrühmad, millel on pädevus erinevate bioloogiliste süsteemide modifitseerimisel ja kemikaalide loomisel. Rakendusviisidena nähakse uudsete lahenduste loomist jätkusuutliku biomajanduse tarbeks, rakuliste biosensorite loomist ja uudsete bioaktiivsete ühendite väljatöötamist. 

#ettevõtlus #instituudist #koostöö

Kliendid

Kliendid
Jaga
15.06.2022
#ettevõtlus #instituudist #koostöö

¹⁵N keemilised nihked

¹⁵N keemilised nihked
Jaga
15.06.2022
#ettevõtlus #instituudist #koostöö

TMR spektroskoopia rakendused

TMR spektroskoopia rakendused
Jaga
15.06.2022