Keemia magistriõpe

KEEMIA Magistriõpe – 120 EAP

Keemia magistriõppes on Sul võimalus süvendatult omandada teadmisi ja oskusi erinevates keemia suundades või ühendada mitu teadussuunda, et saada suurepärane haridus, mida rakendada erinevates valdkondades. 

Image
Magistriõppe visuaal

Saad disainida oma keemiasuuna valides õppeaineid koostöös juhendaja ja programmijuhiga.

Praktikamoodul sisaldab erialapraktikat mõnes ettevõttes või teadusasutuses. Lisaks saad valida ettevõtlusvaldkonna aineid. Tuleb valida õppeaineid 12 EAP mahus, millest kohustuslik on 6 EAP mahus praktikat. Teadmussiirdemagistrant peab valima mõlemad praktikad (18 EAP).

Vahetusprogrammid ja stipendiumid võimaldavad õppida osa ajast välisriigis.

✓ Esimesel semestril saad kandideerida keemia teadmussiirdemagistrandiks. Kui osutud valituks, läbid poole oma õpingutest Tartu Ülikooli partnerettevõttes. Magistritöö teema valitakse koostöös ettevõttega. Teadmussiirdemagistrantuuri stipendium on alates teisest semestrist 500 eurot kuus ning suureneb 900 euroni viimasel semestril.

Keemia  magistriõppe lõpetanu on nutikas ja arenemisvõimeline ning suudab lahendada probleeme nii keemia kui materjaliteaduse suuna ettevõtetes. Meie vilistlased on kõrgelt hinnatud ja oodatud töötajad taastuvenergia- ja biotehnoloogiaettevõtetes, molekulaartehnoloogia ja keemilise analüüsi valdkonnas aga ka avalikus sektoris.

Keemia magistriõppekava raames on Sul võimalik keskenduda analüütilise keemia suunale. Analüütiline keemia on üks praktilisemaid keemia valdkondi, oluliste rakendustega kõigis eksperimentaalteaduse ja tehnoloogia valdkondades. Omandatavad teadmised ja oskused: 

 • instrumentaalmeetodite ja nende rakenduste tundmine ning omakäelised töökogemused mitmetega neist;

 • konkreetse probleemi jaoks meetodi(te) valimine ning analüüsimetoodika loomine ja valideerimine;

 • analüüsitulemuste kriitiline hindamine ja usaldus-väärsuse tagamine;

 • rakendused erinevates teaduse ja tehnoloogia valdkondades (keskkonnakaitse, tervis, ohutus, keemia- ja farmaatsiatehnoloogia, põllumajandus, energeetika);

 • akrediteerimine ja kvaliteedisüsteemid ning keemiliste analüüside sotsiaalmajanduslikud aspektid.

Image
Analüütilist keemiat tutvustav pilt

 

Keemia magistriõppekava raames on magistrandil võimalus keskenduda arvutikeemia suunale. Sõltuvalt huvist võib arvutikeemi hargneda mitmeti, mis sõltub tehtavast teadustööst. Magistriõppekava võimaldab arvutikeemia suunal järgnevaid hargnemisi: 

 • keemia informaatika (Cheminformatics),
 • materjalide informaatika (Materials informatics),
 • raviainete arvutuslik disain (Computational drug design),
 • arvutuslik toksikoloogia (Computational toxicology),
 • tehisintellekt keemias (Artificial intelligence in chemistry),
 • kvantkeemia (Quantum chemistry).

Selle suuna valikutes on oluline omandada keemia baasained laiapõhjaliselt, mistõttu on erialaainete hulgas palju keemia valdkonna õppeaineid ja seminare. Samas õppeainete valik tuleks igal suunal teha koostöös juhendaja või töögrupi juhiga kus magistritöö tehakse, eriti erialaste valikainete, ja vabaainete osas. Valikusse tulevad ka õppeained, mis kaasatakse teistest instituutidest. Loetletud harude puhul ei ole ka harv see, kus arvutitöö kõrval saab maitsta ka laboritöö rõõmusid.

Image
Arvutikeemia suunda iseloomustav pilt

 

Sul võimalik end kurssi viia tänapäevaste energia salvestamise ja muundamise teemadega: 

 • Kuidas töötavad superkondensaatorid ja akupatareid?
 • Miks on vaja toota vesinikku ja kus vesinikku kasutada?
 • Kuidas vesinikku ohutult salvestada?
 • Mis on kütuseelement ja kus seda rakendada?
Image
Taastuvenergeetikat kirjeldav visuaal

Tutvutakse taastuvenergia tehnoloogiate eeliste ja puudustega, uuritakse seadmetes kasutatavaid materjale ning nende valmistamismeetodeid. Magistriõppe käigus omandad vajalikud teadmised, oskused ja analüüsivõime, et asuda tööle kvalifitseeritud spetsialistina taastuvenergeetika sektoris nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Keemia magistriõppekava raames on võimalik spetsialiseeruda biokeemia suunale. See tähendab, et õpingutes on kokkupuuteid erinevate valdkondadega. Biokeemia peamised uurimissuunad on: 

 • meditsiiniline keemia, mis keskendub uute bioaktiivsete molekulide, näiteks ravimikandidaatide sünteesile ja nende omaduste uurimisele in vitro süsteemides;
 • närvikeemia, mis uurib rakkudevahelises signaali-ülekandes osalevaid valke ning neid mõjutavaid aineid erinevates mudelsüsteemides; ja
 • bioanalüütiline keemia, mis arendab ja kasutab uudseid fotoluminestsentsi mõõtmisel põhinevaid meetodeid erinevate biokeemiliste protsesside uurimiseks ning analüütide määramiseks bioproovides.
Image
Biokeemia illustratsioon


 

Keemia magistriõppekava raames on Sul võimalik keskenduda orgaanilise ja looduslike ühendite keemia suunale. Õppesuunal omandatakse laiapõhjalisi erialaseid teadmisi ja oskusi järgmistes valdkondades:

 • rakenduslik peensüntees (Applied fine organic synthesis),
 • teoreetiline orgaaniline keemia (Theoretical organic chemistry),
 • rohelise keemia meetodid (Green chemistry methods),
 • puidukeemia ja puidutehnoloogia (Wood chemistry and technology) ja
  biomassi väärindamine ja uudsed biomaterjalid (Biomass valorization and novel materials).
   

Saad disainida oma keemiasuuna valides õppeaineid koostöös juhendaja ja programmijuhiga. Oleme disaininud mõned näidissuunad

Image
Täppide seletused
Image
Erialaained
Image
Erialased valikained
Analüütilise keemia mikrokraadipäis

Analüütilise keemia mikrokraadiprogramm

Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“

Tudengid õppimas

Ülikool toetab võimekaid esmakursuslasi praktiliste lisaõpivõimalustega