Foto:
Andero Kalju

Bakalaureuseõpe

Laiapõhjaline loodusteaduslik haridus avab uksi kõigis valdkondades, mis nõuavad kriitilist mõtlemist, analüütilist lähenemist ning sihikindlust eesmärkide täitmisel. 

Aita lahendada suuri probleeme maailmas! Uudsed energialahendused, parem elukeskkond, ravimiarendus – kõige selle arendamine nõuab haritud loodusteadlasi. 

Õppekavast

Õppekava sisaldab kolme erialavalikut: füüsika, keemia või materjaliteadus. Esimesel poolaastal keskendud alusteadmistele, mille põhjal saad otsustada, millisele erialale ülejäänud õpingute ajal keskenduda. 

Edasiste õpingute käigus keskendud valitud erialale ja  saad teha tipptasemel uurimistööd kõrgtehnoloogistes laborites, mille põhjal valmib lõputöö. 

Keemiat saad õppida ka inglise keelsel õppekaval (loodusteadused ja tehnoloogia, Science and Technology).

Keskkond

Õppetöö toimub Maarjamõisa linnakus, kus lähestikku asuvad Chemicum, Physicum, Biomeedikum ja Tehnoloogiainstituut. Keemia instituudi õppejõud, teadurid ja abipersonal on üliõpilaste seas tuntud abivalmiduse ja vastutulelikkuse poolest. Juba esimestel kursustel on keemia tudengitel võimalus korraldada koos töötajate ja kaasüliõpilastega ühiseid üritusi (Teadlaste öö, FKM-päev). Hea kogukonnatunde ja seltsielu aitavad luua tudengiorganisatsioonid Tartu Ülikooli Keemiaüliõpilaste Selts ja  Eesti Füüsikaüliõpilaste Selts. Meie üliõpilased on kaasatud Teadusbussi tegemistesse ja AHHAA keskuse töösse.

Õppetööga seonduv

Soovitused esmakursuslasele.

Bakalaureuse tudengitel on võimalik läbida ka erialane praktika keemias.

Tutvu võimalustega omandada kogemusi ja teadmisi välisülikoolides. Loe mobiilsusakna ja õpirände kohta lähemalt.

Lõpetajale

Keemia instituudi bakalaureusetöödele on erinõuded, vaata lähemalt siit bakalaureusetööle esitatavad nõuded. Vaata varasemalt kaitstud bakalaureusetöid.

Kaitsmised

Keemia bakalaureusetööde kaitsmised toimuvad 40. õppenädalal.

#instituudist #õppimine #tunnustamine
Chemicum
#instituudist #koostöö #õppimine
täiendõpe.jpg

Täiendusõpe

#kooliõpilasele #õppimine #sisseastumine #täiendusõpe
koolidele.jpg

Koolidele