200 MHz TMR

Image
200 MHz TMR.jpg

Lisavahendid:

  • Lairiba 5 mm BBO mõõtepea

Lairiba BBFO mõõtepea 5 mm diameetriga proovide analüüsiks, piirkond 1H/19F ja 31P-109Ag.

Tüüp: PH BBO 200S1 BB-H&F-D-05 Z
P/N: Z123777
S/N: 0001

Image
BBFO mõõtepea.jpg
  • Lairiba 10 mm BBO mõõtepea

Lairiba BBO mõõtepea 10 mm diameetriga proovide analüüsiks, piirkond 1H (200,13 MHz) ja 31P (81,02 MHz) - 109Ag (9,31 MHz).

Tüüp: BBO VSP 200
P/N: Z01400/11057
PA-NO: 870915

Image
10 mm BBO mõõtepea.jpg
  • QNP mõõtepea

Nelja-tuumaline QNP mõõtepea 5 mm diameetriga proovide analüüsiks, tuumad 1H ja 19F/13C/31P.

Tüüp: PH QNP 200SB F/P/C-H-D-05 Z
P/N: Z5703
S/N: 00005

Image
QNP mõõtepea.jpg
  • 13C mõõtepea 

13C (50,32 MHz) sagedusele fikseeritud mõõtepea koos võimalusega kasutada 1H (200,13 MHz) lahtisidestamist 5 mm daimeetriga proovide analüüsiks.

Tüüp: 13C-200
P/N: Z3225/Q0107
PA-NO: 870915

Image
13C mõõtepea.jpg
  • SampleXpress Lite proovivahetaja 16 proovile
Mikrofon stuudios

Keemia instituudis loodi taskuhääling „Tuleviku energeetika – energia tulevik“ (TEET)

Analüütilise keemia mikrokraadipäis

Analüütilise keemia mikrokraadiprogramm

Loodusvaatluste maraton

Kodanikuteaduse seminaril räägitakse, kuidas rikastab avalikkuse kaasamine teadustööd