Autor:
Andero Kalju

Doktoriõpe

Pärast magistritöö kaitsmist on võimalik jätkata õpinguid doktoriõppes. Loodus- ja täppisteaduste valdkonna doktoriõppe programmide kohta saab lugeda siit. Programmide alt leiad erinevaid keemiaga seotud erialasid. 

Sisseastumine

Doktorikraadi (Doctor of Philosophy, PhD) taotlemise kord keemia instituudis

KI nõukogu sekretärile (heili.kasuk@ut.ee) tuleb esitada umbes 1 kuu (suveperioodil võib aeg pikeneda) enne kaitsmist elektrooniliselt (või mälupulgal):

 • Avaldus (allkirjastatud, peab sisaldama töö pealkirja eesti ja inglise keeles ning millist kraadi taotletakse)
 • Doktoritöö trükivalmis tekst + tööga seotud artiklid
 • Akadeemiline elulugu (TÜ vormikohane curriculum vitae) eesti ja inglise keeles (allkirjastatud)
 • Juhendaja hinnang (allkirjastatud, koos oponendi ettepanekuga)
 • Lühikokkuvõtted word-failina (eesti ja inglise keeles)

NB! Õppekava peab olema täidetud

Väitekirja vormistamine

 • KI nõukogu sekretär saadab 3 tööpäeva jooksul materjalid akadeemilisele sekretärile: avaldus, töö trükivalmis tekst (word-failina) koos artiklitega (pdf-d), lühikokkuvõte eesti ja inglise keeles, CV. Lisaks teavitab Reet Maritsat ja Kalmer Lauki.
 • Akadeemiline sekretär annab 8 tööpäeva jooksul vastuse.
 • KI nõukogu otsustab kaitsmisele lubamise: määrab oponendi(d), kaitsmise aja ja koha ning vajadusel lisaliikmed.
 • KI nõukogu sekretär annab doktorandile väljavõtte protokollist, millega saab töö viia trükkimiseks. Samuti edastab protokolli Reet Maritsale.
 • Autor esitab kirjastusele varem avaldatud publikatsiooni avaldamiseks avaldajalt saadud loa (litsentsi), kui see on olemas.
 • Väljavõte peab sisaldama: kraaditaotleja nime, väitekirja pealkirja originaal- ja eesti keeles, juhendaja(te), oponentide ning lisaliikmete nimesid koos teaduskraadide ning institutsionaalse kuuluvusega, kaitsmise aega ja kohta ning taotletava kraadi täpset nimetust.
 • Autor toob KI nõukogu sekretärile 2 nädalat enne kaitsmist 19 eksemplari tööst (KI nõukogu liikmetele jagamiseks).
 • Väitekiri peab olema Tartu Ülikooli raamatukogus (paberil ja pdf) saadaval 2 nädalat enne kaitsmist.
 • Pärast kaitsmist saadab nõukogu sekretär kaitsmiskomisjoni otsuse kohta protokolli Reet Maritsale ja Helen Asveidile.

Väitekirja kaitsmine

Väitekirja kaitsmine toimub kaitsmiskomisjoni koosolekul avaliku diskussioonina. Kaitsmisel peavad kohal olema kraaditaotleja ja vähemalt üks oponentidest.

Kaitsmisprotseduuri põhietapid:

 • Kraaditaotleja ettekanne (25 minutit)
 • Akadeemiline diskussioon kraaditaotleja ja oponentide vahel
 • Diskussioon kaitsmiskomisjoni liikmete ja kohalviibijate osavõtul
 • Otsuse vastuvõtmine ja väljakuulutamine