Teenuste hinnakiri Tartu TMR-analüüsi keskuses

  Kehtib alates: 01. jaanuar 2015.

Ärikliendile

  Teenus

200 MHz TMR spektromeeter koos 5 mm QNP, BBFO või 10 mm BBO mõõtepeaga

700 MHz TMR spektromeeter koos 5 mm TCIkrüo-, BBO või TBI mõõtepeaga

1 Spektromeetri kasutus tööpäevadel ajavahemikul 09:00 – 16:59 (miinimumaeg 0,5 tundi) 27,00 €/tund 75,00 €/tund
2 Spektromeetri kasutus ajavahemikul 17:00 – 08:59, nädalavahetusel või riiklikel pühadel, Tartu Ülikoolis lühendatud tööpäevade puhul alates kell 12:00
(miinimumaeg 1,0 tundi, tunnihind 75% päevasest tunnihinnast)
20,25 €/tund 56,25 €/tund
3 Mõõtmine terve öö jooksul
(tööpäevadel ajavahemikul 17:00 – 08:59, kokku 16 tundi, keskmine tunnihind 60% päevasest tunnihinnast)
259,20 € 720,00 €
4 Mõõtmine terve tööpäeva jooksul
(tööpäevadel ajavahemikul 09:00 – 16:59, kokku 8 tundi, keskmine tunnihind 75% päevasest tunnihinnast)
162,00 € 450,00 €
5 24 h eksperiment tööpäevadel
(keskmine tunnihind 70% päevasest tunnihinnast)
453,60 € 1260,00 €
6 40 h eksperiment, kui mõõtmine toimub üle 1 argipäevale langeva riikliku püha
(algus riiklikule pühale eelneval tööpäeval kell 17:00, lõpp riiklikule pühale järgneval tööpäeval kell 08:59, kokku 40 tundi, keskmine tunnihind 50% päevasest tunnihinnast)
540,00 € 1500,00 €
7 Mõõtmine terve nädalavahetuse jooksul
(reede kell 17:00 kuni esmaspäev kell 08:59, kokku 64 tundi, keskmine tunnihind 40% päevasest tunnihinnast)
691,20 € 1920,00 €
8 Lisatasu tööjõukulule ühe mõõtmiseks sobiliku proovi valmistamiseks
(proovi kaalumine, lahustamine, filtreerimine, lahuse TMR katse­klaasi üle kandmine sisaldab TMR katseklaasi renti ei sisalda proovi puhastamist või kuivatamist ega hr-MAS proovi valmistamist)
25,00 €/proov 25,00 €/proov
9 Lisatasu tööjõukulule spektromeetri seadistamise, TMR-spektrite mõõtmiste ülesseadmise ja/või spektrite töötlemise eest
(tööjõukulu arvestatakse spektromeetri kasutuse ajast eraldi)
25,00 €/tund 25,00 €/tund
10 Lisatasu konsultatsioonile koos spektrite interpretatsiooniga) 50,00 €/proov 50,00 €/proov
11 Lisatasu kirjanduse otsingu, spektrite ennustamise ja/või täiendava konsultatsiooni eest
(esialgset suhtlemist kliendiga ei peeta konsultatsiooniks)
25,00 €/tund 25,00 €/tund
12 Lisatasu tulemuste vormistamise ja tellijale spektrite (digitaalsel kujul) saatmise eest 25,00 €/proov 25,00 €/proov
13 Lisatasu mõõtepea vahetamise eest (seda teostab vaid Tartu TMR-analüüsi keskuse töötaja) 20 € 50 €
14 Kokkulepitud kuluvahendite (deutereeritud solvendid, TMR katseklaasid jms.) hinnad Vastavalt kokkulepitud kuluvahendite hinnapakkumistele.
15 Proovi tagastamiskulud (kokkuleppel), tulemuste saatmine andmekandjal või paberil Vastavalt kuluvahendite, kulleri või postiteenuse hindadele.
16 Lisatasu temperatuurikatse (spektrite mõõtmine muul temperatuuril kui +20 °C kuni +25 °C) eest
(temperatuuridel alla -10 °C ja üle +50 °C tuleb kasutada keraamilist rootorit)
4,00 €
(+20 °C kuni +50 °C)
10,00 €
(TCI krüo­mõõte­peal:
-40 °C kuni +80 °C
BBO ja TBI mõõte­peadel:
-60 °C kuni +150 °C
hr-MAS mõõte­peal:
-20 °C kuni +80 °C)
17 Täisteenus I
(konsultatsioon, mõõtmiseks sobiliku proovi valmistamine,1H TMR spektri mõõtmine, andmete töötlemine, tulemuste vormistamine ja tellijale spektrite saatmine digitaalsel kujul). 1H TMR mõõtmine viiakse läbi temperatuuril +20 °C või +25 °C. 1H mõõtmisel kasutatakse mõõtmisparameetrit NS kuni 512. Täisteenust võib vastavalt kokkuleppele täiendada muude teenustega, mille eest tasutakse vastavalt käesolevas hinnakirjas ülevalpool toodud hindadele.
50,00 €/proov 85,00 €/proov
18 Täisteenus II
(konsultatsioon, mõõtmiseks sobiliku proovi valmistamine,1H ja13C{1H} TMR spektrite mõõtmine, andmete töötlemine, tulemuste vormistamine ja tellijale spektrite saatmine digitaalsel kujul). 1H ja13C{1H} mõõtmised viiakse läbi temperatuuril +20 °C või +25 °C.1H mõõtmisel kasutatakse mõõtmisparameetrit NS kuni 128 ja13C{1H} puhul 1024. Täisteenust võib vastavalt kokkuleppele täiendada muude teenustega, mille eest tasutakse vastavalt käesolevas hinnakirjas ülevalpool toodud hindadele.
70,00 €/proov 120,00 €/proov

Kõik hinnad on käibemaksuta.
Võrdluseks vaadake ka KBFI TMR teenuste hinnakirja (https://kbfi.ee/wp-content/uploads/2016/04/Lisa-1-TMR-hinnakiri-2016_Avalik.pdf) ning TÜ Tehnoloogiainstituudi TMR hinnakirja (http://www.tuit.ut.ee/et/teadus/tuumamagnetresonantsspektromeetri-hinnakiri)
„Miinimumaeg 0,5 tundi“ tähendab seda, et kui spektromeetri ühe kasutuskorra aeg oli vähem kui 30 minutit, siis arvele märgitakse ikkagi ajaks 0,50 tundi. Pikemad kasutusajad on võimalik arvestada 0,01 tunni täpsusega. „Miinimumaeg 1,0 tundi“tähendab seda, et kui spektromeetri ühe kasutuskorra aeg oli vähem kui 60 minutit, siis arvele märgitakse ikkagi ajaks 1,00 tundi.
Kuluvahendite ja postiteenuste hindadele lisanduvad kavõimalikud saatmiskulud (kuluvahendite tarnijalt Tartu TMR-analüüsi keskusesse), ülikoolipoolne üldkulude osa +25% ning käibemaks +20%.
Mõõtepea vahetus eeldab vähemalt 24 järjestikuse tunni broneerimist (algus ja lõpp peavad langema tööpäevadele), millest osa aega kulub masinas oleva krüomõõtepea ülessoojendamiseks (ca. 3,5 tundi), krüomõõtepea eemaldamiseks ning uue mõõtepea installeerimiseks ja testimiseks (ca. 2 tundi) ning lõpuks krüomõõtepea tagasi paigaldamiseks koos jahutamisega (ca. 3 tundi), lisandub tasu tööjõukulule ning ühekordne lisatasu.

Akadeemilisele kasutajale

  Teenus

200 MHz TMR spektromeeter koos 5 mm QNP, BBFO või 10 mm BBO mõõtepeaga

700 MHz TMR spektromeeter koos 5 mm TCIkrüo-, BBO või TBI mõõtepeaga

1 Spektromeetri kasutus kasutajale Tartu Ülikoolist (sisekäibearve korral)* 3,00 €/tund 7,00 €/tund
2 Spektromeetri kasutus kasutajale väljaspoolt Tartu Ülikooli (hind sisaldab ülikoolipoolset üldkulude osa +25% ja käibemaksu +20%)* 4,50 €/tund 10,50 €/tund
3 Kokkulepitud kuluvahendite (deutereeritud solvendid, TMR katseklaasid jms.) hinnad kasutajale Tartu Ülikoolist (sisekäibearve korral) Vastavalt kokkulepitud kuluvahendite hinnapakkumistele (lisanduvad võimalikud saatmiskulud ning käibemaks +20%).
4 Kokkulepitud kuluvahendite (deutereeritud solvendid, TMR katseklaasid jms.) hinnad kasutajale väljaspoolt Tartu Ülikooli Vastavalt kokkulepitud kuluvahendite hinnapakkumistele (lisanduvad võimalikud saatmiskulud, ülikoolipoolne üldkulude osa +25% ning käibemaks +20%).
5 Lisatasu koostöövälisele tööjõukulule eksperimentide läbiviimise (tööjõukulu arvestatakse spektromeetri kasutuse ajast eraldi), spektrite vormistamise ja/või täiendava konsultatsiooni puhul projektidele Tartu Ülikoolist (sisekäibearve korral) 10,00 €/tund
6 Lisatasu koostöövälisele tööjõukulule eksperimentide läbiviimise (tööjõukulu arvestatakse spektromeetri kasutuse ajast eraldi), spektrite vormistamise ja/või täiendava konsultatsiooni puhul projektidele väljaspoolt Tartu Ülikooli (hind sisaldab ülikoolipoolset üldkulude osa +25% ja käibemaksu+20%) 15,00 €/tund

* Mõõtmisel terve nädalavahetuse jooksul (reede kell 17:00 kuni esmaspäev kell 08:59, kokku 64 tundi) või veelgi pikemate mõõtmiste korral on hinnaalandus 25%.

Kinnitatud:
19.12.2014 korraldus nr 3-1-9.5/KT
Tartu Ülikooli Keemia Instituudi direktor prof. Enn Lust
737 5165, enn.lust@ut.ee

• Lisaks vahendame lämmastiku (veeldatud ja gaasiline; puhtusega 5.0, ≥99,999%) kasutamist Chemicumis: hinnakiri.

Mikrofon stuudios

Keemia instituudis loodi taskuhääling „Tuleviku energeetika – energia tulevik“ (TEET)

Loodusvaatluste maraton

Kodanikuteaduse seminaril räägitakse, kuidas rikastab avalikkuse kaasamine teadustööd

Mitmekesisuse nädal

Esimest korda tähistasid kuus Eesti ülikooli mitmekesisuse nädalat üheskoos