Skip to main content

Keemia projektid

Zn-õhk patareid (ZAB) ja kütuseelemendid (FC) on keskkonnasõbralikud seadmed kasvavale energiamuundamise tehnoloogiate vajadusele. Kallihinnalise Pt-katalüsaatori asemel on ZAB ja FC jaoks vaja alternatiivset katalüsaatormaterjali. Viimastel aastatel on palju uuritud polümeeridel põhinevaid mitte-väärismetallkatalüsaatoreid hapniku redutseerumisreaktsiooni elektrokatalüüsiks ZAB ja FC seadmetes. Seda tehakse tänu nende materjalide sobivatele omadustele nagu kõrge elektrokatalüütiline aktiivsus, pikaajaline stabiilsus ja madal hind.


Dr. Kaido Tammeveski töörühm Tartu Ülikoolis on seda teemat põhjalikult uurinud ning valmistanud erinevaid polümeeridel põhinevaid katalüsaatoreid, mis näitavad ka kõrget elektrokatalüütilist aktiivsust. Lisaks on meil varasem koostöökogemus prof Kurosch Rezwani töörühmaga Bremeni Ülikoolis. Koostöö raames ilmus 2019. aastal ühisartikkel, milles Bremeni Ülikoolis valmistatud keraamilisi polümeermaterjale uuriti hapniku redutseerumise katalüsaatoritena Tartu Ülikoolis eesmärgiga rakendada neid FC katoodil. Prof. Rezwani töörühmal on olemas vajalikud seadmed ja kogemused ZAB testimise jaoks, mida käesoleval ajal Tartu Ülikoolis veel ei tehta. Seetõttu annab käesolev projekt võimaluse Tartu Ülikooli teaduril testida oma katalüsaatoreid ZAB seadmes Bremeni Ülikoolis. Koostöö raames valmib saadud andmete põhjal ühisartikkel ning ZAB testimise tehnoloogia tuuakse ka Tartu Ülikooli.

 

#instituudist #koostöö #ühiskonnale

Teenuste hinnakiri Tartu TMR-analüüsi keskuses

  Kehtib alates: 01. jaanuar 2015.

Jaga
05.01.2022
#koostöö #õppimine
praktika keemia

Praktika

Jaga
05.01.2022
#ettevõtlus #koostöö #rahvusvaheline #ühiskonnale #uudis
Riisimaja aparaat

Tartlaste tehnoloogia viib Keeniasse ülisoodsad ökomajad

Jaga
20.12.2021