Keemia instituut

Tartu Ülikooli keemia instituut on keemia alase kõrghariduse keskus ja teadusarendusasutus, mis moodustati 1. septembril 2007. aastal TÜ keemiaosakonnast. Instituut koosneb üheteistkümnest õppetoolist ja katsekojast. Chemicumis asub ka keemia haruraamatukogu.

#teadus #tunnustamine #uudis
Kornyshev pani alguse Läänemere maade ühistele elektrokeemiakonverentsidele ja on aidanud aktiivselt kaasa nende korraldamisele. Kornyshevi sisukad ja inspireerivad loengud on nende konverentside väärtust palju suurendanud. Elektrokeemia arendamise eest omistas Rahvusvaheline Elektrokeemia Ühing (International Society of Electrochemistry) Kornyshevile oma kõrgeima autasu – Electrochimica Acta kuldmedali.
27.11.2023
#ettevõtlus #kestlikkus #koostöö #teadus #uudis
Konsortsium viib TTÜ ja TÜ koostöös järgmise kuue aasta jooksul Ida-Virumaal ellu 22 teadusprojekti, mis toetavad nii piirkonna sotsiaal-majanduslikke muutusi kui ka ettevõtete arenguvajadusi.
28.11.2023
#sisseastumine #pressiteade
Tartu Ülikool pakub ülikooliõpinguist huvitatuile võimalust tulla tudengivarjuks. Päev üliõpilasega on hea viis tutvuda huvipakkuva eriala õppetööga ja saada osa tudengielust.
02.11.2023
#teadus #tunnustamine #meist mujal
Eesti Teaduste Akadeemia juhatus otsustas autasustada Tartu Ülikooli füüsikalise keemia professorit Enn Lusti ja Tartu Ülikooli teadusprorektorit ja koosluse ökoloogia professorit Mari Moorat. 
15.11.2023