TMR teenused

Teenused

Pakume tuumamagnetresonatsspektroskoopiat puudutavaid teenuseid:

  1. TMR spektromeetrite iseseisev kasutamine;
  2. TMR analüüside tellimine oma proovidest (spektrite mõõtmine ning vajadusel ka interpreteerimine ja/või tulemuste vormistamine);
  3. TMR-spektroskoopiat puudutavad konsultatsioonid;
  4. Teaduskoostöö, kus võib vaja minna TMR analüüse;
  5. TMR-spektroskoopia alane väljaõpe.

Meiega võivad kontakteeruda kõik, kes arvavad, et nende tegemistes võiks TMR analüüse või TMR alast teavet vaja minna, s.h. teadusasutused, koolid (nt. keemiaringid), riigiasutused, ettevõtted, eraisikud.

Enamasti saame meile analüüsimiseks saabunud proovide spektrite mõõtmisega alustada 1-2 tööpäeva jooksul.

Lisaks on meie laborist võimalik osta ka veeldatud lämmastikku (vedel N2, LN2) puhtusega 5.0 (≥99,999%).


Meie pakutavate teenuste kohta on info üleval ka Adapter.ee ja Etis.ee lehtedel.

Mikrofon stuudios

Keemia instituudis loodi taskuhääling „Tuleviku energeetika – energia tulevik“ (TEET)

Loodusvaatluste maraton

Kodanikuteaduse seminaril räägitakse, kuidas rikastab avalikkuse kaasamine teadustööd

TÜ vaimse tervise konverents „Tööheaolu – mis ja kelle asi?“

Vaimse tervise konverentsil kõneldi tööheaolust