Keemiahuvilisele

Põnevat materjali keemiast

Vaata pilte mikromaailmast.

Kui keemia huvitab Sind rohkem kui paugutegemine või värvilised pildid, siis osale Teaduskoolis ja keemia olümpiaadidel.

Keemiatööstuse Liidu kodulehelt leiad huvitavat infot Eesti keemiatööstusest ja selle ajaloost.

Yogesh Kumar kaitseb doktoritööd „M-N4 makrotsüklilised katalüsaatorid hapniku redutseerumis- ja eraldumisreaktsiooni elektrokatalüüsiks“

21. detsember kell 10.15 kaitseb Yogesh Kumar keemia erialal doktoritööd „M-N4 macrocycle-based catalysts for electrocatalysis of oxygen reduction and oxygen evolution​​​​​​​“ („M-N4 makrotsüklilised katalüsaatorid hapniku redutseerumis- ja eraldumisreaktsiooni elektrokatalüüsiks“).
Teadlaste vestlusring Õiglase Ülemineku Foorumil

Ida-Virumaa üleminekul kestlikumale majandusmudelile oodatakse suurt tuge teaduse ja ettevõtluse koostööst

Katse

Alexei Kornyshevi loeng “Understanding ionic liquids: in the bulk, at in nano confinement ”