Mobiilsusaken

Meie üliõpilased (eriti magistri- ja doktoriõppes) saavad käia õppimas Saksamaal, Rootsis, Soomes ja mujal.

Kogemuslood

Välisõpingute eesmärk

Välismaal õppimine sealhulgas praktika läbimine annab väärtusliku rahvusvahelise kogemuse, laiendab silmaringi ning on kindlaks eeliseks tööturul.

Milline osa õppekavast läbida välismaal?

Magistrant peab läbima välisülikoolis õppides kokku 15 EAP mahus magistritaseme aineid. Välisülikooli ainete aktsepteerimise eelduseks on ainete loetelu eelnev kooskõlastamine programmijuhiga. Välismooduli raames võib teha aineid Erialaainete moodulist II, täita valikmoodulit või võtta vabaaineid; samuti on võimalik läbida praktika.

Milline semester on parim aeg välisõpinguteks?

Õppekava II või III semester, mis tähendab, et välismaale peab kandideerima esimese õppeaasta sügissemestril.

Kuidas planeerida õpinguid TÜ-s, kui soovin välismaale minna?

Tuleb konsulteerida õppekorraldusspetsialistiga (Urve Soonets, urve.soonets@ut.ee), et oskaksid arvestada, milliseid õppeaineid ei loeta igal semestril ja seega saaksid oma TÜ õpinguid vastavalt planeerida.

Kas väliõpingute tõttu minu õppeaeg TÜ-s pikeneb?

Õppeaeg võib pikeneda, kui välismaal õpitakse semestri jooksul miinimummahus õppeaineid (15EAP) ja välisõpingutele eelneval semestri(te)l on õppekava läbitud vähem kui 75% semestri õppemahust. Üldjoontes sõltub see õppekava läbimisest TÜ-s ja välisõpingute mahust.

Millised on minu õpirände võimalused?

Parimad sihtkohad mobiilsusakna täitmiseks:

  • ERASMUS+partnerülikoolid, kellega on läbi räägitud sisulisem üliõpilasvahetus konkreetse õppekava üliõpilaste jaoks. Keemia üliõpilastele sobivad näiteks: Universität Konstanz, Uppsala Universitet, Lunds Universitet, Universitet Montpellier II (France), Universidad Autonoma de Madrid, University of Maribor (Slovenia), Heinrich Heine Universität Düsseldorf, Yildiz Technical University (Türgi), Latvian Institute of Organic Synthesis jne. Vaata lähemalt partnerkoolide ja võrgustike kohta siin
  • Välispraktika läbimiseks sobilikud organisatsioonid (kui on kokkuleppid/soovitusi)
  • Kõik teised õpirände võimalused. Nende puhul on vajalik üliõpilasel endal rohkem eeltööd teha pakutava õpptöö kohta.

Kuidas rahastada oma välisõpinguid?

  • Erasmus+ programmi õpirände puhul on osalejale stipendium (elamistoetus) tagatud
  • Välispraktika toetuseks on võimalik taotleda Erasmus+ välispraktika stipendiumi
  • Palju teisi stipendiumiprogramme
  • Loe õpirände kohta lähemalt siit.

Kuidas välisõpingute sisu kokku leppida?

Mobiilsusakna infoleht

File
Analüütilise keemia mikrokraadipäis

Analüütilise keemia mikrokraadiprogramm

Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“

Tudengid õppimas

Ülikool toetab võimekaid esmakursuslasi praktiliste lisaõpivõimalustega