TMR analüüsi labor

Tartu TMR analüüsi labor paikneb Tartu Ülikooli Chemicumis (Tartu, Ravila 14a, ruum nr 1093).

Pakume tuumamagnetresonatsspektroskoopiat (TMR-spektroskoopiat) puudutavaid teenuseid:

 1. TMR spektromeetrite iseseisev kasutamine;
 2. TMR analüüside tellimine oma proovidest (spektrite mõõtmine ning vajadusel ka interpreteerimine ja/või tulemuste vormistamine);
 3. TMR-spektroskoopiat puudutavad konsultatsioonid;
 4. teaduskoostöö, kus võib vaja minna TMR analüüse;
 5. TMR-spektroskoopia alane väljaõpe.

Meiega võivad kontakteeruda kõik, kes arvavad, et nende tegemistes võiks TMR analüüse või TMR alast teavet vaja minna, s.h. teadusasutused, koolid, riigiasutused, ettevõtted, eraisikud.

Kontaktandmed:


Meie teenuste hinnakiri:


Aparatuur:

1. Bruker Avance-III 700 MHz TMR spektromeeter
   magnetvälja tugevus 16,4 T,
   paigaldatud oktoobris 2013;

2. Bruker Avance-II 200 MHz TMR spektromeeter
   magnetvälja tugevus 4,7 T,
   soetatud 1988, riistvara uuendatud 2007-2010.


Mõned TMR-spektroskoopia rakendusvaldkonnad:

Orgaanilises ja analüütilises keemias:

Bioloogilistes süsteemides:

Materjaliteaduses, arheoloogias, geoloogias:

Keskkonnakeemias:

 • loodusliku materjali ja sellest eraldatud komponentide analüüs.

Inimesed

Praegu töötavad meil:

 • Lauri Toom (keemilise füüsika teadur, Tartu TMR analüüsi labori juhataja)

Varem on siin laboris töötanud:

Broneerimiskalender

 • Kontrollige mõõtmiseks vabade aegade olemasolu ja pange oma mõõtmiseks aeg kirja vastavalt broneeringute kalendris Google Calendar (https://www.google.com/calendar) lehel.
 • NB! Kontrollige, et broneeringuks valitud kalender on ikka „200 MHz NMR spectrometer“ või „700 MHz NMR spectrometer“, mitte mingi isiklik, millel TMR spektromeetri broneeringutega pistmist ei ole ning mida teised kasutajad seetõttu ei näe. Valesti sisestatud broneering ei garanteeri juurdepääsu TMR spektromeetri kasutamiseks Teie soovitud ajal.
 • Juurdepääsu broneeringute kalendrisse küsige Lauri Toomi käest (vt. kontaktandmeid)!
 • Chemicumi magnetkaardile TMR laborisse nr 1093 juurdepääsuõiguse lisamiseks pöörduge samuti Lauri Toomi poole.

Juhendid

 1. Juhend TopSpin tarkvara kasutamiseks oma tööarvutis
 2. Juhend TMR-spektrite lisamiseks „Supporting info“ failidesse
 3. Juhend 200 MHz TMR-spektromeetri kasutamiseks IconNMR režiimis
 4. Juhend 200 MHz TMR-spektromeetri kasutamiseks manuaalrežiimis
 5. TMR-spektrid, mida peaks igale uuele puhastatud raporteeritavale ühendile mõõtma
 6. TMR katseklaaside sildistamiseks sobilik lõikeleht
 7. Standardproovid, mis asuvad 700 MHz TMR spektromeetri proovivahetajas
 8. Proovide puhtuse määramine sisestandardi lisamisega
 9. Tüüpiliste lõhenemiskonstantide tabelid

TMR spektroskoopia rakendused

¹⁵N keemilised nihked

Kliendid

 

Tartu TMR analüüsi labor on seotud ka Tallinnas asuva Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi magnetväljade laboratooriumiga.

Image
regfond.png

Labori arendamist on rahastanud Euroopa Regionaalarengu Fond.