Lõhenemiskonstandid

Alljärgnevates tabelites on ära toodud tüüpilisemad lõhenemiskonstandid. Konkreetsemaid väärtusi saate näha nt prof. Hans J. Reichi kodulehel: H-H lõhenemiskonstandid ja C-H lõhenemiskonstandid.

H-H lõhenemised

Fragment Lõhenemine Väärtus (Hz)
Alifaatne, H-C-H, geminaalne 2JHH -15 - -10
Alifaatne, H-C-C-H 3JHH 6-8
Aldehüüd, H-C-CO-H 3JHH 2-3
Alkeen, H-C-H, geminaalne 2JHH 0-3
Alkeen, H-C=C-H, trans 3JHH 12-18
Alkeen, H-C=C-H, cis 3JHH 6-12
Aromaatne, H-C~C-H 3JHH 6-10
Aromaatne, H-C~C~C-H 4JHH 1-3

C-H lõhenemised

Fragment Lõhenemine Väärtus (Hz)
Alifaatne, C-H 1JCH 125-135
Alifaatne, CX-H (X=N,O,S) 1JCH 135-155
Alkeen, =C-H 1JCH 155-170
Alküün, ≡C-H 1JCH 240-250
Aromaatne, ~C-H 1JCH 155-165

19F lõhenemised

Fragment Lõhenemine Väärtus (Hz)
C-F 1JCF 160-280
C-C-F 2JCF 20-50
C-C-C-F 3JCF 5
H-C-F 2JHF 40-60
H-C-C-F 3JHF 2-15
H-C-C-C-F 4JHF 5

31P lõhenemised

Fragment Lõhenemine Väärtus (Hz)
H-P 1JHP 180-200
H-C-P 2JHP 0.5
H-C-C-P 3JHP 14
H-P=O 1JHP 630
H-C-P=O 2JHP 12
H-C-C-P=O 3JHP 16
H-C-O-P=O (nukleiinhapped) 3JHP 4-10