Skip to main content

Teadus

Õppetoolid pildis ja sõnas

Töö erinevates valdkondades tagab kõrvuti kõrgtasemeliste perspektiivsete alusuuringutega (frontier research) kõrgefektiivsete materjalide ja tehnoloogiate disaini, uute efektiivsete, odavate ja keskkonnasõbralike energeetikamaterjalide, keemiliste jõuallikate (so kütuseelemendid, elektrolüüserid, superkondensaatorid, Li-ioonpatareid) komponendid, bioaktiivsete ainete ja ravimite komputeriseeritud disaini, sünteesi ja katsetamise stereoselektiivsete katalüsaatorite, sensorite (radiatsioonidetektorid, biosensorid jne) väljatöötamise ning rakendused rahvamajanduses, keskkonnaanalüüsis ja -monitooringus.

Keemia instituudis kaitstud doktoritööd

Keemia Instituudi töörühmad osalevad teaduse tippkeskuse "Uudsed materjalid ja kõrgtehnoloogilised seadmed energia salvestamise ja muundamise süsteemidele" ning rahvusvahelise projekti "Euroopa neutronkiirguse allikas" (European Spallation Source) töös.

TÄNAME TOETUSE EEST!

 • TOF-SIMS (Eesti Teaduse Teekaardi objekt "Nanomaterjalid -uuringud ja rakendused (NAMUR)")

EL Regionaalarengu fondi toetusel meetme „Teadusaparatuuri ja –seadmete kaasajastamine“ alameedete „Teadus- ja arendusasutuste teadusaparatuuri ja seadmete kaasajastamine“ ja „Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine Eesti teadus- ja arendusasutuste sihtfinantseeritavate teadusteemade raames“ ja  Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi meetme "Energiatehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine" ning "Teadus- ja arendustegevus materjalide tehnoloogias" projektide raames soetatud aparatuur:

 • Elektromagnetaurustusseade
 • Vooliste valmistamise ja lamineerimise seadmete komplekt
 • Arvuti poolt juhitav planaar-press / kuivatus-ahi
 • Liitiumioon-patareide ja superkonden­saatorite elektrolüü­diga täitmise süsteem
 • Osakeste suurse mõõtmise süsteem
 • Elektrokeemiline video-tunnel­elektron­mikroskoop / aatomjõu­mikroskoop
 • Fourier-teisendus-infrapuna-mikroskoop
 • Gaasi adsorptsiooni mõtessteem
 • Elekrokeemilise impedantsi mõõtesedmed
 • Hermeetilised katsekapid
 • Dilatomeeter

#teadus #tunnustamine
Tartu ülikooli keemia doktorant Tõnis Laasfeld

Doktorant muudab pildid numbriteks, et teha paremaid ravimeid

Jaga
28.12.2021
#kooliõpilasele #õppimine #õpetamine #teadus
Decomposition_of_EMImBF4_ionic_liquid.jpg
Jaga
16.12.2021
Jaga
14.12.2021