Analüütilise keemia õppetool

Image
analüütilise keemia õppetool

Analüütilise keemia õppetoolis tegeletakse prof. Ivo Leito juhendamise all erinevate ühendite sünteesimise, eraldamise, identifitseerimise, karakteriseerimise ja kvantiseerimisega mitmesuguste instrumentaalmeetoditega. Peamisteks teadussuundadeks on:

  • hapete-aluste süntees ja nende happesuse/aluselisuse määramine mittevesikeskondades ning gaasifaasis;
  • vedelikkromatograafia-massispektromeetria fundamentaaluurimine ja rakendamine (pestitsiidide, värvainete, ravimite, aminohapete analüüs);
  • supramolekulaarkeemia, kus sünteesitakse selektiivseid anioone siduvaid retseptoreid ning määratakse retseptorite sidumiskonstante;
  • kultuuriväärtuslike ning arheoloogiliste objektide (näiteks kiud, värvid, lakid, muumiad, värvained, savid, paber) keemilised analüüsid;
  • metroloogia ja kvaliteedikontrolliga seotud teadustöö – mõõtemääramatus, valideerimine, laboritevahelised võrdlusmõõtmised.

Õppetöö analüütilise keemia valdkonnas toimub nii eesti- kui ka ingliskeelsetes õppekavades. Eestikeelses õppekavas on peale analüütilise keemia põhiteadmisi käsitlevate loengute ja praktikumide ka näiteks Spektroskoopilised analüüsimeetodid, Solvendiefektid keemias, Metroloogia ja kvaliteedikontroll keemias ning Ajalooliste objektide keemia loengud.

Ingliskeelseteks õppekavadeks on kaks magistriõppekava – EACH (Excellence in Analytical CHemistry) ja AMS (Applied Measurement Science), mille eesmärgiks on koolitada spetsialiste analüütilise keemia, metroloogia ja kvaliteedikontrolli vallas. Ingliskeelsete õppeainete hulka kuuluvad näiteks Liquid Chromatography and Mass Spectrometry, Medical Chemistry, Atomic Spectroscopy ja Measurements and the Law.

Analüütilise keemia õppetoolis on loodud ka mitmed veebipõhised kursused (MOOC – Massive Open Online Course) – Estimation of Measurement Uncertainty in Chemical Analysis ja LC-MS Method Validation.

Rohkem informatsiooni peamiste teadussuundade kohta leiab SIIT.

Publikatsioonid

 

Mikrofon stuudios

Keemia instituudis loodi taskuhääling „Tuleviku energeetika – energia tulevik“ (TEET)

Analüütilise keemia mikrokraadipäis

Analüütilise keemia mikrokraadiprogramm

Loodusvaatluste maraton

Kodanikuteaduse seminaril räägitakse, kuidas rikastab avalikkuse kaasamine teadustööd