Keemilise füüsika õppetool

Keemiline füüsika on teadusharu mis uurib keemilisi nähtusi kasutades aatomi- ja molekulaarfüüsika meetodeid. Keemilise füüsika põhiharud on

  • molekulaarse ja elektronstruktuuri uurimine,
  • ainete spektraalsete omaduste uurimine ja
  • keemiliste protsesside dünaamika uurimine.

Keemilise füüsika õppetool asutati Tartu Ülikoolis 1993. aastal ning õppetooli esimeseks hoidjaks oli akadeemik Endel Lippmaa. Peeter Burk on olnud keemilise füüsika professor alates 1993. aastast. Õppetooli teadustöö põhisuunad on olnud seotud keemiliste protsesside arvutusliku uurimisega. Arvutuslikud uurimused olid algselt suunatud gaasifaasiliste ioon-molekul reaktsioonide uurimisele ning hiljem lisandusid tseoliitide ja metall-orgaaniliste võrede uurimine (Dr. Kaido Sillar), kvantitatiivsete struktuur-omadus sõltuvuste kaudu füüsikaliste, keemiliste ja bioloogiliste omaduste ()k.a. nano-osakeste) modelleerimine (Dr. Kaido Tämm) ning orgaaniliste ja metallorgaaniliste reaktsioonide mehhanismide uurimine.

Teadustöö põhisuunad

  • Gaasifaasiliste happe-alus tasakaalude uurimine
  • Reaktsioonimehhanismide arvutuslik uurimine
  • Kvantitatiivsete struktuur-omadus sõltuvuste kaudu füüsikaliste, keemiliste ja bioloogiliste omaduste modelleerimine
  • Leelismetallide katioonide ja orgaaniliste molekulide vaheliste gaasifaasiliste tasakaalude uurimine
  • Tseoliitide ja metallorgaaniliste võrede absorbtsiooniliste omaduste uurimineUudsete B-N ühendite uurimine prootoni ülekande reaktsioonides ja potentsiaalsete vesiniku salvestitena

Kontaktid

Mikrofon stuudios

Keemia instituudis loodi taskuhääling „Tuleviku energeetika – energia tulevik“ (TEET)

Analüütilise keemia mikrokraadipäis

Analüütilise keemia mikrokraadiprogramm

Loodusvaatluste maraton

Kodanikuteaduse seminaril räägitakse, kuidas rikastab avalikkuse kaasamine teadustööd