Praktika

Praktika eesmärgiks on anda üliõpilastele praktiline töökogemus uurimis- või töögrupis või ettevõttes teadustöö ja arendustöö vallas, mis toimub praktika kohaks valitud teaduslaboris, ettevõttes või uurimisasutuses.

Tutvutakse asutuste tegevuse põhimõtetega, uurimistöö ja arendustöö korralduse alustega, töö tulemuslikkuse hindamise viisidega. Võetakse osa teadusprojektidest, intellektuaalse omandi loomisest, tutvutakse ettevõtte tegevuse juriidiliste, majanduslike ning tegevuse kvaliteeti tagava süsteemi alustega.

Loe erialase praktika kohta keemias lähemalt siin.

mees loeb dokumenti

Uuest õppeaastast muutuvad tasuta õppimise tingimused

Edit Viirlaid keemia instituudi õppekvaliteedi edendamisest rääkimas

Õppekvaliteedi edendamise auhinna sai loodus- ja täppisteaduste valdkonna keemia instituut

Keemia teadmussiirdemagistri pilt

Keemia teadmussiirdemagistrantuur partnerile