Autor:
Mariana Tulf

Keemia teadmussiirdemagistrantuur üliõpilasele

Keemia teadmussiirdemagistrantuur on praktiline õppeprogramm, mis viib kokku TÜ keemia instituudi magistrandid ning ettevõtted, kes otsivad omale keemia spetsialistide järelkasvu.

  • Programm annab lisaväärtust nii ettevõttele, tudengile kui ka ülikoolile.
  • Programm võimaldab tudengil omandada magistrikraadi ja samaaegselt teha ettevalmistusi karjääriks.
  • Tudengile makstakse stipendiumi.

Teadmussiirdemagistrantuur ei ole eraldi magistriprogramm – tudengid astuvad sisse TÜ keemia magistriõppesse. Programmi saavad kandideerida keemia magistriõppe 1. aasta tudengid, kes tahavad õpet ja erialast tööd ühildada.

Programm algab esimese õppeaasta 2. semestril ning lõpeb magistritöö kaitsmisega teise aasta juunis.

Image
Keemia teadmussiirdemagistri ajakava
  • Suurepärane võimalus ühildada erialased akadeemilised teadmised praktilise töökogemusega.
  • Teadmussiirde programmis osalejatele makstakse stipendiumit 500900 eurot kuus.
  • Lõputöö valmib tudengile ja partnerettevõttele huvipakkuval teemal, mis on seotud konkreetse ettevõtte arengusuundade analüüsimise ja rakendamisega.
  • Programmi lõppedes omab tudeng praktilist ettevõttes töötamise kogemust ja on seetõttu tööturul konkurentsivõimelisem.
  • Kuni pooled ainepunktid tulevad partnerettevõttega seotud tegevustega.

Keemia teadmussiirdemagistrandid teevad partnerettevõttega koostööd personaliseeritud õppekava alusel, mille jooksul tudengi akadeemilisi teadmisi rakendatakse ettevõtte jaoks oluliste praktiliste uurimis- ja arendussuundade edendamiseks. Partneri juures viibitud aja jooksul tuleb praktikaülesannete ja magistritöö kirjutamisele pühenduda u 824 tundi nädalas.

Programmis osalemine ja suurema mahuga praktika moodul eeldab suurt pühendumist ning välistab õpirände (kui ei ole partnerettevõttega lepitud kokku spetsiaalne praktika välismaal).

Programmi vastu võetud üliõpilased ei saa kandideerida teistele stipendiumitele, va vajaduspõhised stipendiumid, reisitoetused.

mees loeb dokumenti

Uuest õppeaastast muutuvad tasuta õppimise tingimused

Edit Viirlaid keemia instituudi õppekvaliteedi edendamisest rääkimas

Õppekvaliteedi edendamise auhinna sai loodus- ja täppisteaduste valdkonna keemia instituut

Kolma teadlast laboris hoidmas käes saabunud katseplaate.

Varakult tekkinud huvi keemia ja loodusteaduste vastu tõi Tõnis Laasfeldile peapreemia