Autor:
Mariana Tulf

Keemia teadmussiirdemagistrantuur üliõpilasele

Keemia teadmussiirdemagistrantuur on praktiline õppeprogramm, mis viib kokku TÜ keemia instituudi magistrandid ning ettevõtted, kes otsivad omale keemia spetsialistide järelkasvu.

 • Programm annab lisaväärtust nii ettevõttele, tudengile kui ka ülikoolile.
 • Programm võimaldab tudengil omandada magistrikraadi ja samaaegselt teha ettevalmistusi karjääriks.
 • Tudengile makstakse stipendiumi.
   

  Image
  Teadmussiirde ainete jaotus

Teadmussiirdemagistrantuur ei ole eraldi magistriprogramm – tudengid astuvad sisse TÜ keemia magistriõppesse. Programmi saavad kandideerida keemia magistriõppe 1. aasta tudengid, kes tahavad õpet ja erialast tööd ühildada.

Programm algab esimese õppeaasta 2. semestril ning lõpeb magistritöö kaitsmisega teise aasta juunis.

Image
Keemia teadmussiirdemagistri ajakava
 • Suurepärane võimalus ühildada erialased akadeemilised teadmised praktilise töökogemusega.
 • Teadmussiirde programmis osalejatele makstakse stipendiumit 500–900 eurot kuus.
 • Lõputöö valmib tudengile ja partnerettevõttele huvipakkuval teemal, mis on seotud konkreetse ettevõtte arengusuundade analüüsimise ja rakendamisega.
 • Programmi lõppedes omab tudeng praktilist ettevõttes töötamise kogemust ja on seetõttu tööturul konkurentsivõimelisem.
 • Kuni pooled ainepunktid tulevad partnerettevõttega seotud tegevustega.

Keemia teadmussiirdemagistrandid teevad partnerettevõttega koostööd personaliseeritud õppekava alusel, mille jooksul tudengi akadeemilisi teadmisi rakendatakse ettevõtte jaoks oluliste praktiliste uurimis- ja arendussuundade edendamiseks. Partneri juures viibitud aja jooksul tuleb praktikaülesannete ja magistritöö kirjutamisele pühenduda u 8–24 tundi nädalas.

Programmis osalemine ja suurema mahuga praktika moodul eeldab suurt pühendumist ning välistab õpirände (kui ei ole partnerettevõttega lepitud kokku spetsiaalne praktika välismaal).

Programmi vastu võetud üliõpilased ei saa kandideerida teistele stipendiumitele, va vajaduspõhised stipendiumid, reisitoetused.

TBD Pharmatech OÜ

Ettevõte pakub peenkeemia arendus- ja tootmislahendusi farmaatsia- ja biotehnoloogiaettevõtetele.
Asukoht: Tartu.
Töökeel: eesti, inglise.

Uurimisteemad magistritööks
1.    Orgaanilise keemia vallas arendustöö - juba avaldatud sünteesiraja testimine, optimeerimine ja modifitseerimine. Seejärel reaktorisse skaleerimine kg-skaalas. Tulemuseks tootmisprotsess.

2.    Analüütilise keemia vallas arendustöö- ravimi toimeainele regulatoorsetele nõuetele vastava kvaliteedikontrolli meetodi arendamine ja valideerimine. Töö DAD-HPLC ja/või CAD-HPLC-ga Töö võib sisaldada ka degradatsiooniuuringuid.

Icosagen AS

Ettevõte tegeleb bioloogiliste ravimite ja diagnostikumide arendamise ning  tootmisega, kasutades imetajarakkudel põhinevaid rekombinantseid rakukultuure ja tootmissüsteeme. 
Asukoht: Tartu.
Töökeel: eesti, inglise.

Uurimisteemad magistritööks
Biokeemia ja analüütilise keemia vallas arendustöö - rekombinantsete valkude  arendamine teadustöö eesmärgil või tootmisprotsessi väljatöötamine ja modifitseerimine. Toodetud valgumolekulide puhastamine ja analüütika (HPLC, MC-LC, HDX-MS jne), funktsionaalsed analüüsid jne.


Elcogen AS

Elcogen on puhta energiatehnoloogia tootja, mis pakub rohelist vesinikku ja heitmevaba elektrit.  Ettevõtte tehnoloogia tuumaks on anooditoega tahkeoksiidelemendid ja nende virnad (stack), mis on efektiivsed kütuseelementide ja elektrolüsaatorite rakendustes.
Asukoht: Tallinn/Tartu.
Töökeel: inglise, eesti.

Uurimisteemad magistritööks
Praktika asukohast sõltuvalt osaleb tudeng  
•    uurimis- ja arendustegevuses, mis on seotud tahkeoksiidelementide tootmiseks vajalike materjalide või elementide ettevalmistamisega,
•    tahkeoksiidelementide elektroodimaterjalide ja/või elementide testimisel ning andmete analüüsil ja modelleerimisel või
•    tahkeoksiidelementide  tootmises ja  üksikoperatsioonide analüüsis, mida rakendatakse elementide tootmisel.
 

Programmis osalevad koostööpartnerid
Image
Programmis osalevad koostööpartnerid
Programmis osalevad koostööpartnerid (autor: Romet Peedumäe)