Autor:
Andres Tennus

Õppekvaliteedi edendamise auhinna sai loodus- ja täppisteaduste valdkonna keemia instituut

Õppekvaliteedi edendamise auhinna sai loodus- ja täppisteaduste valdkonna keemia instituut 

Keemia instituut sai tunnustuse kolme aasta jooksul tehtud süsteemse ja sisuka õppekvaliteeti edendava töö eest. Arendustegevuse eesmärgina määras keemia instituut üliõpilaste tulevikuoskuste arendamise erialaainete raames. See eeldas õppeviiside muutmist ja enam aktiivõppemeetodite kasutamist. Nii tekkis vajadus korraldada õppejõudude õpetamisoskuste arendamiseks ühisseminare, mille käigus jõuti järeldusele, et muuta tuleks ka ainete sisu ja viia need omavahel paremini kooskõlla. Kursuste arendamisel lähtuti üliõpilaste tagasisidest ja vaadati üle õppe veebitugi. Seejuures arendati ka õppekavu tervikuna.

Õppeprorektor Aune Valgu sõnul anti õppekvaliteedi edendamise auhind keemia instituudile just kvaliteeditegevuse lõimituse ja süsteemsuse eest. „Pidev töö õppekvaliteedi parandamise nimel, et muuta õpe aktiivsemaks, õppijakeskseks, tuua esile oskuste omandamine ning tulevased töö- ja karjäärivõimalused, aitab kindlasti õpimotivatsiooni hoida ja õppe katkestamist vähendada,“ sõnas ta. „Tähtis on ka see, et üliõpilased on ettevõtmistesse kaasatud ning juba tulemusi märganud ja kiitnud.“

Image
Edit Viirlaid ja Aune Valk „Õppejõult õppejõule 2024: püsiv ja püsimatu õpetamises“ konverentsil

Õppekvaliteedi edendamise auhinnaga tunnustatakse ülikooli instituuti, kolledžit või valdkonda edukalt kavandatud ja kolme aasta jooksul ellu viidud tulemusliku õppekvaliteeti toetava tegevuse eest. Oluline on, et muudatused tehtaks töötajate ja üliõpilaste koostöös. Õppekvaliteedi edendamise auhind on rahaline preemia 30 000 eurot.

 

Rohke infot 18.01.2024  konverentsi „Õppejõult õppejõule 2024: püsiv ja püsimatu õpetamises“ kohta leiab Tartu Ülikooli uudisest ja Andres Tennuse pildigaleriid saab vaadata UTTV lehel.

Tartu Ülikool

Erki Enkvist valiti loodus- ja täppisteadustevaldkonna nõukokku

Analüütilise keemia mikrokraadipäis

Analüütilise keemia mikrokraadiprogramm

Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“