Autor:
Andres Tennus

Tartu Ülikool tunnustas õppekvaliteedi edendajaid ja kuulutas välja aasta õppeteod

Konverentsil „Õppejõult õppejõule 2024: püsiv ja püsimatu õpetamises“ andis õppeprorektor Aune Valk üle 2023. aasta õppeteo ja õppekvaliteedi edendamise auhinnad.

Aasta õppeteo auhinnaga tunnustatakse kuni kolme õppetegu, mis väärtustavad tulemuslikku koostööd, arendustegevust ja innovatsiooni ülikooli taseme- ja täiendusõppes.

2023. aasta õppeteod on 

  • maailma keelte ja kultuuride instituudi bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilaste kirjutamislaagrid (meeskond: Jane Klavan, Antonina Kostina, Djuddah Leijen, Hella Liira, Liina Tammekänd, Ülle Türk); 
  • koolipsühholoogia magistriõpe Pärnus (meeskond: Kairi Kreegipuu, Kariina Laas, Triin Liin, Garri Raagmaa, Signe Reppo, Urve Tammann, Marju Tammiste, Kristel Teearu, Ada Urm); 
  • kehalise kasvatuse ja spordi õppekavade reform (meeskond: Kristjan Kais, Maret Pihu, Priit Kaasik).

Õppeprorektor Aune Valgu sõnul iseloomustab 2023. aasta õppetegusid taas see, et nendes on koostöös kaasa löönud paljud inimesed. „Ühelt poolt tõstame esile õppekvaliteeti ja tuge üliõpilastele, teisalt juhime tähelepanu ühiskonnas oluliste probleemide lahendamisele, olgu selleks koolipsühholoogide puudujäägi leevendamine või liikumisõpetuse lõimimine õppekavasse, et ennetada laste ja noorte terviseprobleeme. Selle aasta auhinnad on hea näide, kuidas tekivad innovatsioon ja areng, kui teha koostööd ja olla uuendusmeelne. Kõik auhinnatud teod on pikema mõjuga, neis kõigis on kogemus, millest õppida,“ ütles Valk.

Kandidaate said esitada kõik ülikoolipere liikmed, auhinnasaajad otsustas ülikooli õppekomisjon. Aasta õppeteo auhind on rahaline preemia 5000 eurot.

Õppekvaliteedi edendamise auhinna sai keemia instituut

Keemia instituut sai tunnustuse kolme aasta jooksul tehtud süsteemse ja sisuka õppekvaliteeti edendava töö eest. Arendustegevuse eesmärgina määras keemia instituut üliõpilaste tulevikuoskuste arendamise erialaainete raames. See eeldas õppeviiside muutmist ja enam aktiivõppemeetodite kasutamist. Nii tekkis vajadus korraldada õppejõudude õpetamisoskuste arendamiseks ühisseminare, mille käigus jõuti järeldusele, et muuta tuleks ka ainete sisu ja viia need omavahel paremini kooskõlla. Kursuste arendamisel lähtuti üliõpilaste tagasisidest ja vaadati üle õppe veebitugi. Seejuures arendati ka õppekavu tervikuna.

Õppeprorektor Aune Valgu sõnul anti õppekvaliteedi edendamise auhind keemia instituudile just kvaliteeditegevuse lõimituse ja süsteemsuse eest. „Pidev töö õppekvaliteedi parandamise nimel, et muuta õpe aktiivsemaks, õppijakeskseks, tuua esile oskuste omandamine ning tulevased töö- ja karjäärivõimalused, aitab kindlasti õpimotivatsiooni hoida ja õppe katkestamist vähendada,“ sõnas ta. „Tähtis on ka see, et üliõpilased on ettevõtmistesse kaasatud ning juba tulemusi märganud ja kiitnud.“

Õppekvaliteedi edendamise auhinnaga tunnustatakse ülikooli instituuti, kolledžit või valdkonda edukalt kavandatud ja kolme aasta jooksul ellu viidud tulemusliku õppekvaliteeti toetava tegevuse eest. Oluline on, et muudatused tehtaks töötajate ja üliõpilaste koostöös. Õppekvaliteedi edendamise auhind on rahaline preemia 30 000 eurot.

Image
Õppeauhindade saajad
Õppeauhindade saajad (autor: Andres Tennus)
Austame erinevusi märgised

Tartu Ülikooli tunnustati taas kvaliteedimärgisega „Austame erinevusi“

Tartu Ülikool

Erki Enkvist valiti loodus- ja täppisteadustevaldkonna nõukokku

Lillekimp

Selgunud on Tartu Ülikooli aastaauhindade saajad