Keemia instituudis pidas loengu Tartu Ülikooli audoktor Shubash C.Singhal

29. novembril pidas Tartu Ülikooli keemia instituudis loengu Tartu Ülikooli audoktor Dr.Shubash C.Singhal, Pacific Northwest National Laboratory, Richland, USA. Loeng-seminar toimus 29.11.19 algusega kell 10.15 Chemicumis aud.1020, teema "Solid Oxide Fuel Cell Technology and its Commercialization".

Subhash Chandra Singhal on väga tuntud spetsialist kütuseelementide ja vesinikutehnoloogia vallas ning andnud suure panuse taastuvenergeetika arendamisse maailmas, viies tahkeoksiidkütuseelementide tehnoloogia suurtootmise tasemele. Kütuselemendid ja taastuvenergeetika on ka Eesti jaoks praegusel ajal väga aktuaalne teema, eriti kliimaneutraalse Eesti 2050 kokkuleppe saavutamise valguses.

Subhash Singhal on sündinud 26. juunil 1945 Indias Meerutis. 1963. aastal lõpetas ta Indias asuva Agra Ülikooli, 1965. aastal kaitses Bangalores India Teadusinstituudis bakalaureusekraadi energeetika alal ning 1969. aastal omandas Ameerika Ühendriikides Pennsylvania Ülikoolis doktorikraadi materjali- ja tehnikateaduste alal.

1971. aastal asus Subhash Singhal teadurina tööle ettevõttes Westinghouse Electric, kus ta tegeles suurte energeetika- ja tehnoloogiaarendusprojektidega, mis hõlmasid auru- ja gaasiturbiine ning kivisöe gaasistamist veeauruga. Aastatel 1984–2000 oli ta Westinghouse’is kütuseelementide tehnoloogia projektide juht, vastutades materjaliteaduse projektide eest, mille käigus arendati tahkeoksiidseid kütuseelemente. Tema juhtimisel saavutas kütuseelementide tehnoloogia arenduse töörühm ülemaailmse tunnustuse ning selle tehnoloogia alal toimus tohutu arenguhüpe mõnevatistest laboriseadmetest kuni 200-kilovatiste integreeritud elektritootmissüsteemideni.

2000.–2013. aastani oli ta USA Energeetikaministeeriumi teadus- ja arenduskeskuse Pacific Northwest National Laboratory juhtivteadur ja kütuseelementide osakonna juhataja ning praegu on selle sõltumatu konsultant. Juhtides seal kütuseelementide materjalide, ühikrakkude ja integreeritud süsteemide väljatöötamist ning turukõlblikuks arendamist, viis ta kütuseelementide tehnoloogia suurtootmise tasemele.

Praegu on Subhash Singhal Hiinas asuva Harbini Tehnikaülikooli teadusnõunik. Ta on olnud ka Utah’ Ülikooli materjaliteaduse ja -tehnika teaduskonna mittekoosseisuline professor, Hiina Mäendus- ja Tehnikaülikooli, Tsinghua Ülikooli ja Jaapani Kyūshū Ülikooli külalisprofessor, mitme ülikooli ja instituudi nõukogude liige ning mitme riikliku ja rahvusvahelise nõuandva kogu liige (sealhulgas selliste organisatsioonide juures nagu USA Energeetikaministeerium, NATO teadusinstituudid Advanced Study Institutes, NATO programm Science for Peace, ÜRO Arenguprogramm, ÜRO Tööstusarengu Organisatsioon, Rahvusvaheline Energiaagentuur ja Euroopa Komisjon).

Professor Singhal on USA Riikliku Inseneriteaduste Akadeemia liige ning Washingtoni Osariigi Teaduste Akadeemia asutajaliige ja eelmine esimees, Ameerika Keraamikaühingu, Elektrokeemiaühingu, Ameerika Metalliühingu (ASM International), Ameerika Teaduse Edendamise Ühingu (AAAS) ning Mineraalide, Metallide ja Materjalide Ühingu liige. Aastatel 1992–1994 oli ta Elektrokeemiaühingu juhatuse esimees. Teda on tunnustatud Elektrokeemiaühingu auhinnaga väljapaistvate saavutuste eest kõrgtemperatuursete materjalide valdkonnas (1994), Ameerika Keraamikaühingu Edward Orton Juniori mälestusmedaliga (2001), Jaapani Teadus-, Haridus- ja Kultuuriministeeriumi külalisprofessori auhinnaga (2002), Euroopa Kütuseelementide Foorumi Christian Friedrich Schönbeini kuldmedaliga (2006), Kütuseelementide Seminari auhinnaga (2007) ja Grove’i medaliga (2008).

Subhash Singhal on 100 teaduspublikatsiooni autor või kaasautor, 21 raamatu toimetaja ning 13 patendi omanik või kaasomanik ning on kutsutud esinejana pidanud üle 340 ettekande kõrgetasemelistel konverentsidel üle maailma. Ta on olnud teadusajakirjade Journal of the Electrochemical Society, Journal of Power Sources ja Ameerika Mehaanikainseneride Ühingu (ASME) ajakirja Journal of Fuel Cell Science and Technology kaastoimetaja. Aastatel 1989–2019 oli ta Elektrokeemiaühingu koordineeritava rahvusvahelise tippteadusliku tahkeoksiidsete kütuseelementide sümpoosioni peakorraldaja. 2017. aastal asutati Elektrokeemiaühingus kõrgtemperatuurse energia, materjalide ja protsesside alaliidu Subhash Singhali auhind, mille esimesena pälvis professor Singhal ise pikaajalise pühendunud töö eest tahkeoksiidsete kütuseelementide valdkonnas.

Loeng-seminari ajakava

Imbi Rauk
TÜ loodus- ja täppisteadust valdkonna turundus- ja kommunikatsioonijuht
tel +372 737 5811
mob +372 518 9836