Autor:
Vitali Grozovski

Keemia instituudi õppepäevadel tutvusid gümnasistid taastuvenergia rakendustega

Maikuus toimusid esmakordselt energiatehnoloogia õppepäevad gümnaasiumiõpilastele, et tutvustada noortele kliimasäästlikke energialahendusi ja pakkuda sel teemal kaasarääkimisvõimalust. 

Maikuus toimunud viiel taastuvenergia õppepäeval  osales üle 100 õpilase Tallinnast, Pärnust ja Lähtelt. Keemia instituudi õppejõud ja üliõpilased koostöös Uurimislaboriga pakkusid õpilastele tegevust terveks päevaks. Füüsikalise keemia teadur Riinu Härmas ja füüsikalise ja elektrokeemia teadur Meelis Härmas alustasid õppepäeva taastuvenergeetikat käsitleva loenguga, kus tutvustati ka vesiniku energeetilise kasutamise perspektiive ja probleeme. 

Image
long

Seejärel said õpilased võimaluse osaleda rollimängus, kus tuli kehastuda näiteks ornitoloogiks, kes astub välja tuulepargi rajamise projekti arutelul lindude kaitseks või tuumaenergeetikat propageerivaks ettevõtjaks. Kõik õpilased said rolli, kus tuli argumenteeritult põhjendada oma seisukohti ning vastata kaaslaste küsimustele. Kokkuvõtvad kõned „energeetikaministri“ rollis esinenud õpilastelt olid eesmärgistatud „valijatelt“ võimalikult suure toetuse saamisele. Rollimäng lõppeski valimistega, kus õpilased said anda oma hääle neile sümpatiseerinud ministrile.  

Image
Loeng

Õpilastel oli lisaks rollimängule võimalus teha katseid vesinikulaboris, kus tuli päikesepaneeliga toodetud elektri abil elektrolüüsida vett, et toota vesinikku ja hapnikku, mis suunati kütuseelementi ja sellest omakorda saadi elektrit tuuliku käivitamiseks. Õpilased said mõõta üksikute etappide elektrilisi parameetreid ning uurida, millise efektiivsusega toimub energia muundamine seadme erinevates etappides.  

Image
katse

Katsetamise eesmärgiks oli anda soovitus elektriautoga Aafrika rallile sõitvale tiimile – kas oleks võimalik kasutada auto katusele paigutatud päikesepaneele sellise koguse vesiniku tootmiseks, millest piisaks elektriauto varustamiseks elektrienergiaga ralli vältel. 

Õppepäev lõppes taastuvenergia rakenduste tutvustamisega Chemicumis ning õpilased said panna proovile oma teadmised energeetikast, vastates viktoriini küsimustele ja süüa vesinikul töötava pannkoogimasinaga valmistatud pannkooke. Päeva lõpuks tuli õpilastel tõdeda, et vesinikku saab tõepoolest energia saamiseks kasutada. 

Image
pannkoogid

Õpilaste ja õpetajate tagasiside taastuvenergia päevale oli väga positiivne, kindlasti avardasime õpilaste silmaringi taastuvenergia probleemidest ning toetasime nende keskkonnahoidlikku mõtteviisi. Loodame, et inspireeriv päev Chemicumis võiks mõjutada ka gümnasistide tulevast karjäärivalikut.

Ootame huvilisi õppima Tartu Ülikooli! 

Taastuvenergia päeva õnnestumisse andsid oma panuse Tuuli Annok, Heigo Ers, Vitali Grozovski, Riinu Härmas, Meelis Härmas, Rait Kanarbik, Heili Kasuk, Karl-Ander Kasuk, Ülle Kikas, Hegne Lilleoja, Wiljar Lobjakas, Lii Lopp, Anett Lee Melts, Annabel Raudsepp, Uku Andreas Reigo, Rasmus Rohtla, Patrick Teppor, Maarja Täht, Peeter Valk ja Karin Hellat.  

Mikrofon stuudios

Keemia instituudis loodi taskuhääling „Tuleviku energeetika – energia tulevik“ (TEET)

Analüütilise keemia mikrokraadipäis

Analüütilise keemia mikrokraadiprogramm

Loodusvaatluste maraton

Kodanikuteaduse seminaril räägitakse, kuidas rikastab avalikkuse kaasamine teadustööd