Katritzky stipendiumi laureaat 2021 on Rasmus Zalite

Alan Roy Katritzky stipendiumi pälvis keemia instituudi nõukogu otsusega 2021. aastal keemia õppekava 1. aasta magistrant Rasmus Zalite. 

Zalite huvi keemia ja teaduse vastu kasvas eelkõige keskkoolis, kus ta osales nii füüsika kui ka keemia olümpiaadidel. Toetav keskkond – õpetajad (Martin Saar) ja õppimise suhtes motiveeritud klassikaaslased – inspireerisid teda enda teadmiste arengut teaduses tõsisemalt võtma. Tema uudishimu ja õppimistahe suurenesid järjest, mida näitasid igal aastal üha paremad tulemused olümpiaadidel. Zalite täiendas end ka vabal ajal Tartu Ülikooli teaduskooli kursustest osavõtmisega.

Oma hindele A kaitstud bakalaurusetöö tegi Zalite orgaanilise keemia osakonnas Uno Mäeoru grupis, uurides hüdrasiini derivaatide sünteesi. Ebaõnnestunud katsed ja vead õpetasid temas arendama säilenõtkust ja pühendumist lakkamatule enesearengule. Bakalauruseõppe lõpetas Zalite kiitusega (cum laude).

Magistriõppes jätkab ta teadustööd orgaanilise keemia valdkonnas Lauri Varese grupis, uurides polümeeride sünteesi kaneelhape derivaatidest. Lisaks teadustegevusele on ta osalenud ja jätkab osalust keemia olümpiaadide korraldamisel, aidates inspireerida ja õpetada tulevasi uusi keemikuid.

Tulevikus soovib Zalite jätkata karjääri orgaanilises sünteesis kas ravimitööstuses või akadeemias, sest erilist huvi pakub talle komplekssete orgaaniliste molekulide süntees. Samuti on talle tähtis vaimse tervise arendamine ning tudeng loodab sellele panustada näiteks uute sünteesimetoodikate väljatöötamisega, millega ravimeid toodetakse.

Tartu ülikooli audoktor professor Alan Roy Katritzky (18.08.1928-10.02.2014) mälestuseks loodud stipendiumi suurus on 1000 eurot ja see on suunatud keemia magistrantuuri esimese aasta üliõpilastele, et populariseerida keemiaalaseid õpinguid ja teadustööd. Stipendiumit antakse välja professor Katritzky 25 000 dollari suurusest pärandist Tartu Ülikoolile.
 

Päikesepaneelid

Enn Lust ⟩ Teaduste tippkeskus: teadusest rakenduste ja hariduseni

Energiatehnoloogia

Ülikool toob Ida-Virumaale tippspetsialiste ja tulevikutehnoloogiaid

Keemia magistriõpe

Keemia magistriõpe