Välisüliõpilased hindasid oma kogemust Tartu ülikoolis kõrge auhinna vääriliselt

Suurim ülikoolide õppeprogramme tutvustav portaal StudyPortals viis välisüliõpilaste seas läbi tagasisideuuringu, kus hinnati maailma ülikoolide taset välisüliõpilaste vaatenurgast. Väga kõrge tagasiside Tartu ülikoolile tõi Eestisse StudyPortals’i rahvusvahelise välisüliõpilaste rahulolu auhinna.

Suurimale üliõpilaste kogemusi kajastavale veebilehele SteXX.eu kirjutatud tagasiside alusel andsid välisüliõpilased Tartu ülikoolile 10 palli skaalal hindeks 9+, andes sellega Tartu ülikoolile kõrgeima tunnustuse "Excellent International Student Satisfaction".

„Arvestades, et sel aastal otsustas välismaal õppida rekordarv üliõpilasi, on järjest olulisem, et ülikoolid keskenduksid veelgi enam sellele, et tagada õpilastele võimalikult hea kogemus. Tudengid on valivamad selle osas, kuskohas nad soovivad kraadi omandada, ja kaaslaste kogemused mängivad otsuse langetamisel olulist rolli,” rääkis StudyPortals’i tegevjuht Edwin van Rest.

Tartu ülikooli õppeprorektori Mart Noorma sõnul on tagasiside ja selle analüüsimine ülikoolile oluline, sest vaid siis saab üheskoos ülikooli arendada ja kvaliteeti tõsta.

„Ka positiivsest tagasisidest on, mida õppida. Rahvusvaheline välisüliõpilaste rahulolu auhind näitab, et Tartu ülikool liigub rahvusvahelistes konkurentsitingimustes oma õpikeskkonna, sh õpimeetodite ja õppekavade, ning Tartu linn kui elukeskkonna arendamisel õiges suunas. Sellegi poolest ei tohi loorberitele puhkama jääda. Vastupidi, kogu rahvusvaheline kõrgharidusmaastik areneb väga kiiresti, mistõttu on oluline tuua järjepidevalt õppetöösse uusi praktikaid, pakkuda välisüliõpilastele kaasaegseid elamistingimusi ja sotsialiseerumiseks programmi, mis on Tartus kui tudengilinnas ainulaadsed. Olgu nendeks selleks siis näiteks TÜ rahvusvaheliste tudengisaadikute projekt või tugeva kogukonnaga ESN võrgustik.“

Noorma sõnul on kõrge hinnang kiituseks tervele ülikooliperele, sest omal nahal õpitu ja kogetu edasiandmine järgmistele potentsiaalsetele välistudengitele on üks ausamaid tagasisidesid, mida anda saab ning mida tulevased välistudengid ülikoole valides ka arvestavad.

„Tagasiside juures on oluline roll ülikooli töötajate pühendumisel välismaalt tulnud tudengite vastuvõtul, kohanemisel ning toetamisel. Isiklikul huvil üliõpilase käekäigu vastu ning väiksel vestlusel on teinekord väga suur tähtsus, et üliõpilasel püsiks motivatsioon õppida, avastada, mõnes ühiskonna arengut edendavas projektis kaasa lüüa või Eesti kultuuri ja keelega tutvuda,“ ütles Noorma, lisades, et nii kodu- kui ka välisüliõpilased on ülikoolile olulisteks partneriteks, kellega koostööd teha ja kelle tagasisidet, olgu siis konstruktiivset kriitikat või kiitust, kuulda võtta.

StudyPortals’i välisüliõpilaste rahulolu auhind 2015 aluseks on 133 000 arvustust välisüliõpilastelt üle kogu maailma. Auhinnale kandideerimiseks pidid ülikoolid saama rohkem kui 15 arvustust alates eelmisest õppeaastast. Asutused pälvisid väljapaistva üliõpilaste rahulolu auhinna, kui nende keskmine hinne oli 10 palli skaalal vähemalt 9,5.

Kuula ka õppeprorektor Mart Noorma intervjuud Kuku raadiole.

Virge Tamme
Tartu Ülikooli pressiesindaja
Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5815 5392