Autor:
Pexels.com

Teadlaste ööl arutletakse kliima- ja energiateemadel

Teadlaste öö toimub tänavu 30. septembril ka Tartu Ülikooli Maarjaväljal asuvates instituutides ja õppehoonetes. Lisaks laborituuridele, teadusteatrile ja töötubadele saab osa põnevast debatist. Kell 19 algab Physicumi auditooriumis 106 foorum Kliima muutub. Ja mis siis?

Teadlaste öö foorumil diskuteerivad keemia-, füüsika- ja tehnoloogiainstituudi tippteadlased kliima- ja energiateemadel. Keemia instituudi füüsikalise keemia teadur Ove Oll räägib rohepöördest ning vajadusest tegeleda Eestis jätkusuutliku energeetikaga. Geoloogia osakonda esindav Päärn Paiste kõneleb sellest, et muutuvates kliimatingimustes tuleb püüda seesama muutus tagasi pöörata. Paradoksaalsel kombel tähendab see aga seda, et peame hakkama järjest rohkem kaevandama. 

Füüsika instituudi laborijuhataja Heikki Junninen seevastu toob esile, et olenemata sellest, kas ja kui palju me katsume kliimamuutuse vastu võidelda, on status quo määramiseks meil vaja atmosfääri seisundi pikaajalisi püsimõõtmisi. Füüsika instituudi kliimateadlane Velle Toll juhib tähelepanu sellele, et kliimakriisi süvenedes on vaja kohaneda ja keskenduda säästvale arengule. 

Tehnoloogiainstituudi gaasfermentatsiooni tehnoloogiate kaasprofessor Kaspar Valgepea tutvustab viise, kuidas gaasfermentatsioon koos taastuvenergiaga läbi viidud CO2 ja H2O elektrolüüsiga pakub võimaluse taastuvenergia salvestamiseks kütustesse, kemikaalidesse ja materjalidesse. See omakorda annab võimaluse kasutada taastuvenergiat jätkusuutlikuks süsinikupõhiste toodete tootmiseks. Arutelu juhib füüsika instituudi meteoroloogia ja klimatoloogia kaasprofessor Piia Post. 

Vaata infot ka veebilehelt https://reaalteadused.ut.ee/et/sisu/teadlaste-oo-2022.

Teadlaste öö Maarjavälja üritus Facebookis.

Ajakirjanike vestlusring

Keerukate teemade selgitamisel on teadlased ajakirjanikele väga oodatud partnerid

Kaasprofessor Alar Jänes hoidmas TÜ keemia instituudis komplekteeritud tsink-ioon-hübriidsuperkondensaatori prototüüpi

Kuidas rahuldada inimkonna kasvavat energiavajadust?

Meediakajastus

JÄRELVAATA: milline on meedia roll ühiskonna kestliku kursi kujundamisel?