Tartu ülikoolis jätkub õppe- ja teadustöö neljas valdkonnas

Ülikooli uue põhikirja jõustumine 1. jaanuaril 2016 tõi kaasa uue akadeemilise struktuuri ja sellega seotud muudatused ülikooli juhtimises.

Uue põhikirjaga soovitakse, et iga juhtimistasandi otsused arvestaks ülikooli kui terviku eesmärke ning toetaks ülikooli missiooni täitmist ja akadeemilise võimekuse teostamist.

Uue põhikirjaga rakendus ka ülikooli uus struktuur. 1. jaanuarist 2016 toimub õppe- ja teadustöö Tartu ülikoolis neljas suures valdkonnas:

Teise tasandi üksustena koonduvad valdkondade alla instituudid ja kolledžid (instituudi nimes võib 21.07.2015 senati otsusega kasutada sõna "teaduskond").

Rektor Volli Kalmu sõnul lubab uus struktuur Tartu ülikoolil edasi minna viisil, mis suurendab enam erialadevahelist lõimumist, ülikooli liikmete kaasatust ja vastutust strateegiliste otsuste langetamisel.

Põhikirja rakendamise komisjoni esimees, TÜ teadusprorektor Marco Kirm lisas, et muudatused on vajalikud, et püsida kõrghariduse ja teaduse tipus ka piiratud rahastuse ja väheneva üliõpilaste arvu tingimustes.

„Oma arengukavasid on uuendanud ning ülikooli struktuuri ja juhtimist kaasajastanud ka Tallinna tehnikaülikool ja Tallinna ülikool. Sarnased protsessid konkurentsivõime tagamiseks on käimas ka rahvusvahelisel kõrgharidusmaastikul meie naabrite juures Põhjamaades,“ tõi Kirm näiteid, kuidas mitmed teised ülikoolid kõrgaridusmaastikul toimuvate muutuste tingimustes kohanevad.

2015. aasta sügisel valiti valdkondade dekaanid. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaaniks sai Margit Sutrop, sotsiaalteaduste valdkonna dekaaniks valiti Raul Eamets, meditsiiniteaduste valdkonna dekaan on Margus Lember ning loodus- ja täppisteaduste valdkonna dekaani ametil on  Peeter Burk.

Loe lähemalt, mis 1. jaanuaril 2016 Tartu ülikooli juhtimises ja struktuuris muutus.

Virge Tamme
Tartu ülikooli pressinõunik
Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5815 5392