Autor:
Hernekaun enne konserveerimist. Foto: Anne Arus

Tartu Ülikooli säilitusspetsialistid tutvustavad oma töid ja tegemisi spetsiaalsel sotsiaalmeedianädalal

9.–15. oktoobril tähistatakse taaskord üleeuroopalist konservaatorite ja restauraatorite nädalat ning sel puhul on valgusvihus ka Tartu Ülikooli säilitusvaldkonnas töötavate inimeste tegevused. 

Tartu Ülikoolis tegelevad kultuuriväärtuste uurimise, selle alase teaduse tegemise ja õpetamise ning säilitamisega ajaloo ja arheoloogia instituudi arheoloogia ja arhiivinduse osakond, raamatukogu säilitus- ja konserveerimisosakond, muuseumi kogude osakond ning keemia instituudi analüütilise keemia õppetool.   

Konservaatorite ja restauraatorite nädala puhul toovad säilitusspetsialistid oma igapäevaseid tegevusi esile just sotsiaalmeedia vahendusel. Ülikooli sotsiaalmeediakanalitest tulevad kajastamisele järgmised teemad:

  • Sügishooajal jagavad Tartu Ülikooli muuseumi kogude osakonna konservaatorid parimaid näpunäiteid ae(g)dviljade konserveerimiseks herneste näitel. Konservaatorite töövilju on võimalik peagi imetelda ka 17. novembril Tartu Ülikooli muuseumis avataval näitusel "Kunst või teadus". 
  • Tartu Ülikooli raamatukogu säilitus- ja konserveerimisosakonda kogunevad raamatukogu praktika raames taas tudengid, et saada algteadmisi ja -oskusi raamatute konserveerimisest. 
  • Keemia instituudi analüütilise keemia õppetoolis on Signe Vahuri meeskonnal käimas kibekiired ajad, sest töötatakse välja uut laseril põhinevat MS-seadet, millega saab mõõta otse tahke materjali või objekti pinnalt. 
  • Ajaloo ja  arheoloogia instituudi arhiivinduse kaasprofessor Kurmo Konsa on end sidunud museaalide säilitamise kratt Sälliga, et muuta elu muuseumides mugavamaks ja kiiremaks.
  • Ajaloo ja  arheoloogia instituudi arheoloogia laboris on väljapuhastamise ootel mitmeid maapõue varandusi. Kui katteloori kergitada, siis leidub nii „kulda kui ka karda“. Mida täpsemalt – eks see selgubki tööde käigus.

Jälgige meie üleeuroopalise pidunädala raames tehtavaid postitusi Tartu Ülikooli Facebooki lehel, Tartu Ülikooli teadlaste Instagramis ja nimetatud allüksuste sotsiaalmeediakanalites.

Image
European Days of Conservation Restoration 2023
Ajakirjanike vestlusring

Keerukate teemade selgitamisel on teadlased ajakirjanikele väga oodatud partnerid

Kaasprofessor Alar Jänes hoidmas TÜ keemia instituudis komplekteeritud tsink-ioon-hübriidsuperkondensaatori prototüüpi

Kuidas rahuldada inimkonna kasvavat energiavajadust?

Meediakajastus

JÄRELVAATA: milline on meedia roll ühiskonna kestliku kursi kujundamisel?