Autor:
Edmond Mäll

Tartu Ülikooli keemia instituudi tudengid napsasid 2023 aasta riiklikul teadustööde konkursil peapreemia ja kolm esikohta

Tallinnas, Tehnika kõrgkooli saalis, autasustati 12. detsembril riigi selle aasta parimaid üliõpilaste teadustööde tegijaid. Keemia instituudi tudengid pälvisid konkursil igal õppeastmel esikoha ja tõid instituuti ka peapreemia.  

Teadusagentuurile esitati tänavu 456 konkursitööd. Peaaegu pooled neist magistriõppe kategoorias (223 tööd). Keemia instituudi tudengid kandideerisid loodusteaduste valdkonnas, kuhu sel aastal laekus kokku 99 tööd. Sel aastal jagati konkursile esitatud teadustöödest Tartu Ülikooli 62 riikliku preemiat, Tallinna Tehnikaülikooli 16 riikliku preemiat ning Tallinna Ülikooli 11 riikliku preemiat.

Palju õnne kõikidele laureaatidele  ja nende juhendajatele! 

Riiklike preemiate 2023 aasta laureaadid Tartu Ülikooli keemia instituudis 

Peapreemia (5000 eurot) vääriliseks hinnati Tõnis Laasfeldi teadustöö „Pildianalüüsi ja tervikliku modelleerimise ühendamine retseptor-ligand kompleksi kineetika kirjeldamiseks.“ Juhendajad: Ago Rinken, Leopold Parts 

Image
Teadlane ruumis kõnet pidamas
Tõnis Laasfeld teadustööde riikliku konkursi autasustamisüritusel rääkimas. (autor: Edmond Mäll)

Laasfeld pälvis peapreemia oma dokroritöö eest, mille ta keemia erialal edukalt  29. augustil kaitses. Populaarteaduslikumas võtmes saab Laasfeldi teadustööst lugeda keemia instituudi koduleheuudises „Mikroskoobipiltidesse süüvinud tehisaru aitab mõista ravimite toimimist".

Rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes 

1. preemia (1700 eurot) Hanna Bulgarinile (Tartu Ülikool) konkursitöö „Antiviraalsete õhu filtermaterjalide valmistamine ja karakteriseerimine” eest, 

juhendaja: Thomas Thomberg. 

3. preemia (850 eurot) Kaur Muulile (Tartu Ülikool) konkursitöö „Fe ja Co ftalotsüaniinidega kaasdopeeritud süsinikfiibril põhineva hapniku redutseerumise katalüsaatori valmistamine kütuseelemendi katoodile“ eest, juhendajad: Marek Mooste, Kaido Tammeveski. 

Magistriõppe üliõpilaste astmes 

1. preemia (2500 eurot) Verner Sääsele (Tartu Ülikool) konkursitöö „Kõrgluminestsentsete anioonsete mangaan(II) komplekside valmistamine orgaanilistes valgusdioodides kasutamiseks“ eest, juhendajad: Kaija Põhako-Esko; Ho-Hsiu Chou. 

Ära märgiti ka Jürgen-Martin Assafrei (Tartu Ülikool) konkursitöö „Elektrolüütide koostise täiustamine tsink-õhk/jood hübriid akude jõudluse optimeerimiseks“, juhendajad: Vitali Grozovski, Nadezda Kongi.  

Doktoriõppe üliõpilaste astmes 

1. preemia (3400 eurot) Riinu Härmasele (Tartu Ülikool) konkursitöö „Karbiidist sünteesitud poorsete mittegrafiitsete süsinike struktuuride uurimine ning nende mõju H2 liikuvusele“ eest, juhendajad: Rasmus Palm, Enn Lust. 

„Autasustatud teadustööd olid silmapaistval tasemel oma uudsuse, loomingulisuse ja süsteemse käsitluse poolest. Hea teadustöö nõuab uurimisteemasse süvenemist, kogutud teabe põhjalikku analüüsimist ning oskust eristada usaldusväärset infot ebausaldusväärsest. Eriline väärtus on eestikeelsetel uurimustel nende panuse eest omakeelsete erialaterminite loomisel ja kinnistamisel,“ ütles Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Renno Veinthal. 

Image
Kaks meest ja kaks naist kuused taustal lillede ja tänukirjadega.
Pildil (vasakult) Tõnis Laasfeld, Riinu Härmas, Thomas Thomberg, Hanna Bulgarin. (autor: Edmond Mäll)

Üliõpilaste teadustööde konkurssi korraldab Eesti Teadusagentuur koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. 

Kõikide edukate konkursitööde juhendajad autasustati tänukirjaga.  

Rohkem infot selleaastase konkursi kohta leiab Teadusagentuuri kodulehelt: https://etag.ee/eesti-teadusagentuuri-uliopilaste-teadustoode-konkursi-peapreemiad-laksid-tartu-ulikooli-ja-tallinna-ulikooli/ 

Tartu Ülikool

Erki Enkvist valiti loodus- ja täppisteadustevaldkonna nõukokku

lõigatud ÖÖraamatukogu 3

Ööraamatukogu on avatud perioodil 20. mai – 07. juuni

Mikrofon stuudios

Keemia instituudis loodi taskuhääling „Tuleviku energeetika – energia tulevik“ (TEET)