Autor:
Johan-Paul Hion

Tartu Ülikooli kandideerimine on lõppenud

Tartu Ülikooli kõrghariduse esimesele astmele ja magistriõppesse võeti avaldusi vastu 28. juuni südaööni. 27. juuni seisuga olid eestikeelse õppekava alusel õppida soovijad esitanud 9388 avaldust: esimese astme õppesse 7402 ja magistriõppesse 1986.

Tartu Ülikooli vastuvõtutalituse juhataja Tuuli Kaldma loodab, et avalduste esitamise viimasel päeval suureneb õpetajakoolituse erialadele kandideerijate arv veelgi. „On väga rõõmustav, et võrreldes eelmise aastaga on juba praegu näha sisseastujate suuremat huvi õpetajakoolituse vastu. Päev enne kandideerimistähtpäeva on avaldusi esitatud 8% rohkem kui mullu,“ sõnas Kaldma ja kutsus kõiki kandidaate üles mitte jätma avalduste esitamist viimasele tunnile.

Tartu Ülikooli õppeprorektori Aune Valgu sõnul pingutab ülikool selle nimel, et meie parimatel gümnasistidel oleks põhjust jääda Eestisse ja omandada siin tipptasemel haridus. „Tartu Ülikool on tuntud selle poolest, et siia sisseastumiseks on tihe konkurss, siit saab kõrgetasemelise hariduse ja tööturul hinnatud lõpudiplomi. Peale selle on võimalik Tartu Ülikoolis kogeda tõelist üliõpilaselu, osaleda aktiivselt seltside ja korporatsioonide tegevuses, kujundada oma haridustee endale huvipakkuvatest teemadest ning panna käed külge paljudes praktilistes projektides,“ rääkis Valk.

Selle aasta sisseastumisperioodi üks märksõnu on õpetajakoolitus: bakalaureuse- ja magistriõppesse võetakse vastu ligi 300 õppijat rohkem kui varem ning õpetajakoolituse alustajatele on kavandatud 400-eurone erialastipendium. „Loodan, et endas leiavad õpetajakutsumuse üles nii need, kes alles alustavad ülikooliõpinguid, kui ka need, kes mõtlevad karjääripöördele,“ leidis õppeprorektor.

Sel aastal avati ka kaks uut magistriõppekava. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse asemel saab nüüd õppida uue keeleteaduse õppekava alusel, kus on võimalik spetsialiseeruda ühele kolmest suunast: keeleteadus ja eesti keel, fennougristika ning arvutilingvistika. Õppima on oodatud nii filoloogid kui ka muu eriala lõpetanud keeleteaduse huvilised. Pärnu kolledžis saab osakoormusega sessioonõppes õppida persoonibrändipõhist ettevõtlust, et omandada põhjalikud teadmised ettevõtlusest, juhtimisest, teenusedisainist, disainmõtlemisest, brändijuhtimisest ja sotsiaalmeediaturundusest.

Avalduse Tartu Ülikooli kandideerimiseks saab esitada sisseastumise infosüsteemis (SAIS), kandideerida on võimalik kuni kahele erialale. Kuna SAIS on liidestatud riiklike registritega, piisab enamikul kandidaatidel vaid elektroonse avalduse esitamisest ja eraldi dokumente pole vaja lisada. Kandidaadid, kelle vajalikke haridusandmeid registrites ei ole, st kes on lõpetanud kooli enne 2004. aastat või välisriigis, peavad hiljemalt 28. juunil esitama ülikoolile oma lõpudokumentide originaalid. Dokumente saab esitada nii Tartus kui ka ülikooli Narva ja Pärnu kolledžis, Viljandi kultuuriakadeemias ning Tartu Ülikooli Tallinna esinduses. Lisainfo on veebilehel

Ühele õppeastmele kandideerimiseks saab iga kandidaat esitada kuni kaks avaldust. Nende hulka loetakse ka Pärnu ja Narva kolledžisse ning Viljandi kultuuriakadeemiasse kandideerimise avaldused.

Lisaks tasemeõppe vastuvõtule kestab kuni 21. augustini registreerumine mikrokraadiprogrammidesse, mis annavad võimaluse omandada pädevus mõnel kitsamal erialal.

Olulised kuupäevad Tartu Ülikooli kandideerimisel

  • Eestikeelsesse esimese astme õppesse saab esitada avaldusi 12.–28. juunini.
  • Eestikeelsesse magistriõppesse avalduste esitamine juba algas ja kandideerida saab 28. juunini.
  • Sisseastumiseksamid ja hindamine kestavad 30. juunist 9. juulini, tulemused selguvad hiljemalt 10. juulil.
  • Esimesed vastuvõtuotsused edastatakse kandidaatidele 11. juulil. Kahe päeva jooksul pärast vastuvõtuotsuse tegemist peavad vastuvõetud kinnitama oma soovi õppima tulla.
  • 4. septembril algab uus õppeaasta.

Magistriõppekavade „Kaasaegne finantsjuhtimine“ ja „Kaasaegne turundus“ alusel õppima asumiseks saab avaldusi esitada alates novembrist ja õppetöö algab 2023/2024. õppeaasta kevadsemestril.

Rohkem teavet leiab veebilehelt https://ut.ee/et/astusisse.

Tartu Ülikooli peahoone

Tartu Ülikooli esmased vastuvõetute nimekirjad on selgunud

TÜ peahoone

Tartu Ülikooli kandideerimine on lõppenud

tudengid koridoris

Doktoriõppe põhivastuvõtt lõpeb 15. juunil