Rekordarv osalejaid lõpetas ülikooli katsekoja ingliskeelse e-kursuse

Veebruaris lõppenud vaba juurdepääsuga ingliskeelse e-kursuse LC-MC Method Validation (Vedelikkromatograafia-massispektromeetria metoodikate valideerimine) lõpetas tänavu läbi aastate kõrgeim protsent õppureid -  168 inimest.

Tartu ülikooli keemia instituudi populaarsele e-kursusele LC-MC Method Validation registreerus üle 300 inimese 61-st riigist. Reaalselt kursust alustanud 224st inimesest jõudis edukalt lõpuni 168 õppurit. TÜ keemia instituudi professor Ivo Leito sõnul on nii kõrge e-kursuse lõpetajate protsent väga hea tulemus, kuna enamasti jäävad e-kursustel edukate lõpetajate protsendid 10% kanti.

Professor Ivo Leito sõnul olid kursusel osalenud inimeste küsimused ja ettepanekud sageli väga huvitavad, tihti puudutades vahetult analüütilise keemiaga kokku puutuvate inimeste igapäevatöö aspekte. „Mitmel juhul võeti osalejate ettepanekuid arvesse kursuse täiendamisel. Selline aktiivne osalemine muutis kursuse õpetamise ka õpetajatele suurepäraseks kogemuseks, mille tulemusel sai tehtud rida sisukaid muudatusi kursuse materjalides,“ rääkis Leito.

TÜ pakub keemia-alaseid e-kursuseid alates 2014. aastast ja need on olnud läbi aastate populaarsed – kokku on registreeritud osalejaid olnud üle 1800 enam kui 85-st riigist. Hetkel on võimalik osaleda kahel e-kursusel. LC-MC Method Validation kursust planeeritakse korrata juba 2017. aasta sügisel.

Lisainfo: Ivo Leito, TÜ keemia instituudi professor, 737 5259, ivo.leito@ut.ee

Viivika Eljand-Kärp
Tartu Ülikooli pressinõunik
Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5354 0689