Autor:
Tartu Ülikool

Naised teaduses: Ester Oras

5.-11. veebruaril toimub Tartu Ülikoolis teemanädal "Naised teaduses," eesmärgiga tunnustada inspireerivaid naisteadlasi. Arheokeemik Ester Oras jagas teemanädala puhul oma kogemust teadlasena.
 

Kirjeldage lühidalt enda teadusvaldkonda ja millega tegelete.

Image
Ester Oras

Olen arheokeemik ja kasutan erinevaid biomolekulaarseid analüüsimeetodeid muistse toitumise ja tervise uuringuteks.

Kes on Teile eeskujuks, kes on teie karjääri mõjutanud?

Ägedad naised: kolleegid, pereliikmed, sõbrad, mu oma tütar - kõik, kes õpetavad julgust ja eneseusku! 

Mis on Teie arvates teie karjääris seni kõige olulisem saavutus, mille üle olete eriti uhke? Miks?

Transformatsioon humanitaarteadusest loodusteadustesse. Minu taust, sh doktorikraad Cambridge'i ülikoolist on (teoreetilisemat laadi) arheoloogias, aga minu suur kooliaegne armastus loodsuteaduste, eriti keemia vastu sai mind uuesti kätte doktorantuuri lõpus. Läbi iseõppimise, laborite külastuste, imeliste kontaktide ja koostööprojektide omandasin justkui uue hariduse. See siirast uudishimust, enda proovilepanekust ja isiklikust huvist sündinud erialade sildamine on nüüdseks pannud aluse meie Archemy laborile TÜs, mis on ainuke omalaadne trandistsplinaarne uurimiskeskus Baltimaades.

Mis Teile enim teadustöös meeldib?

Avastus ja ahhaa-elamus, kui vaatad analüüsitulemusi ja need hakkavad lugu jutustama - see on nagu uue maailma avastamine ja suure tundmatu lahtikodeerimine. Aga teadsuliku uudishimu kõrval on sama oluline inimesed ja koostöö - ühine eesmärk, koos visioneerimine, ühised avastused ja nende kõrvutamine-jagamine-publitseerimine, õnnestumiste ja ebaõnnestumiste jagamine... Teadus peab olema fun, ja inimestel, kellega koos seda teha, on siin ülioluline roll.

Milliseid nõuandeid annaksite naistele, kes soovivad teaduses karjääri teha?

Tee seda, mida armastad, inimestega, keda armastad!

Kaasprofessor Alar Jänes hoidmas TÜ keemia instituudis komplekteeritud tsink-ioon-hübriidsuperkondensaatori prototüüpi

Kuidas rahuldada inimkonna kasvavat energiavajadust?

Doktorant teeb laval ettekannet

Kalendrisse kirja: doktorantide kolme minuti loengute konkurss toimub 2. oktoobril

Indrek Tulp

Vilistlase lugu. Indrek Tulp: keemia on kui päästerõngas Eesti majandusmuredele