Autor:
Tartu Ülikool

Naised teaduses: Anni Allikalt

5.-11. veebruaril toimub Tartu Ülikoolis teemanädal "Naised teaduses," eesmärgiga tunnustada inspireerivaid naisteadlasi. Bioorgaanilise keemia teadur Anni Allikalt jagas teemanädala puhul oma kogemust teadlasena.

Image
Anneli Allikalt

Kirjeldage lühidalt enda teadusvaldkonda ja millega tegelete?

Mina olen biokeemik, kes uurib raku membraanis leiduvaid valke. Tudengina üritasin ma töötada välja katsemeetodeid, millega kirjeldada potentsiaalsete ravimikandidaatide seostumist neile valkudele. Järeldoktorantuuris keskendusin aga sellele, millised need valgumolekulid täpselt välja näevad (struktuuri määramine). Eestisse tagasi pöördudes sain ma stardigrandi, mille raames uurime kuidas need valgud inimestel geneetiliselt varieeruvad ning kas see mõjutab juba kasutusel olevate ravimite efektiivsust. Seega võib mõne patsiendi puhul olla vajalik personaalne lähenemine, nagu näiteks tavapärasest erinev doos või hoopis mõne muu ravimi manustamine. Selle paremaks mõistmiseks testime me eksperimentaalselt, kuidas ravimid mõjuvad geneetiliselt erinevatele valgu variantidele.

Kes on Teile eeskujuks, kes on teie karjääri mõjutanud?

Minu suurimateks eeskujudeks on olnud minu juhendajad bakalaureuse õpingutest järeldoktorantuurini. Kõigil neil on isikuomadusi ja teadusega tegelemise viise, mida eeskujuks võtta. Teisalt on huvitav võrrelda, mida mina isiklikult teisiti sooviksin teha.

Mis on teie arvates teie karjääris seni kõige olulisem saavutus, mille üle olete eriti uhke? Miks?

Enda suurimaks saavutuseks pean oma järeldoktorantuuri Saksamaal Prof. Peter Gmeineri juures, kuhu mind valiti veel pool aastat enne doktorantuuri lõpetamist. Minu ülesandeks oli minu enda ja ka uurimisgrupi jaoks täiesti uute katsemeetodite rakendamine. Uurimisgrupi põhitegevuseks on ravimikandidaatide sünteesimine ja minu ülesandeks oli määrata kõige perspektiivikamate molekulide ja valkude komplekside täpne struktuur. Selline informatsioon võimaldab detailsemalt disainida vastavale valgule veelgi paremini sobivat ühendit. Intensiivse töö tulemusena on nüüdseks saadud mitmeid valgu struktuure ning minu alustatud uurimissuunda jätkavad nüüd järgmised tublid teadlased.

Mis Teile enim teadustöös meeldib?

Enim meeldib mulle see kui huvitav on teaduse tegemine – biokeemias on nii palju, mida veel ei teata ja puslesid, mille lahendamine võiks meditsiinis vägagi kasulikuks osutuda. Veel meeldib mulle väga koos teiste teadlastega katsete tulemusi analüüsida ja arutada. Tihti on teistsuguse taustaga inimestel uued ja põnevad vaatenurgad, mille peale ise kohe ei tulekski.

Milliseid nõuandeid annaksite naistele, kes soovivad teaduses karjääri teha?

Ma arvan, et tuleks leida see, mis sulle endale enim meeldib ja milles sa ka hea oled ning siis sellele keskendudagi. Minule näiteks meeldib väga laboris katsete tegemine ning ma olen väga osav ajaplaneerija, mistõttu jõuan ka palju katseid korraga ära teha. Samas ei pea ma enda tugevuseks loengute andmist ning seetõttu eelistan võimalusel praktikumide juhendamist.

Kaasprofessor Alar Jänes hoidmas TÜ keemia instituudis komplekteeritud tsink-ioon-hübriidsuperkondensaatori prototüüpi

Kuidas rahuldada inimkonna kasvavat energiavajadust?

Doktorant teeb laval ettekannet

Kalendrisse kirja: doktorantide kolme minuti loengute konkurss toimub 2. oktoobril

Indrek Tulp

Vilistlase lugu. Indrek Tulp: keemia on kui päästerõngas Eesti majandusmuredele