Lämmastik

Lämmastiku hinnad alates 01.01.2017

 

Sisekäibearve korral*

Välise arve korral*
(lisandunud on üldkululõiv ja käibemaks)

Gaasilise N2 hind:¹

0,50 €/kg

0,58 €/m³

0,75 €/kg

0,87 €/m³

Veeldatud N2 hind üldkasutatavast termosest võttes:²

5,00 €/kg

4,04 €/L

7,50 €/kg

6,06 €/L

Veeldatud N2 hind trassist võttes (>30 kg trassi mahajahutamise kohta) ja arvestades täidetud mahuti/termose täituvust:³

0,80 €/kg

0,65 €/L

1,20 €/kg

0,97 €/L

Veeldatud N2 hind trassist võttes ja arvestades AGA mahuti massikadu:4

0,50 €/kg

0,40 €/L

0,75 €/kg

0,61 €/L

 

Veeldatud N2 termose rent (saadavusel, termos mahutab u 20 kg ehk 25 L, miinimumaeg 1 päev, rendile lisandub veeldatud N2 hind)

0,80 €/päev

1,20 €/päev

¹ See hind on aluseks Chemicumi gaasilise N2 trassiga liitunud laborite hinnaarvestuseks. Oma gaasilise N2mõõdikuga õppetoolidel käib koguse arvestamine nende näidiku järgi, ilma mõõdikuta õppetoolidel arvestatakse kogus gaasilisele N2-le juurdepääsu omavate laborite pindalade põhjal.

² Kellele see hind vastuvõetav ei ole, võivad vedelat N2 tellida/osta otse AGA-st, tuua seda nt. Physicumist või lasta oma termos täita 1 kord nädalas sel ajal, kui täidame teisi suuremaid termoseid (toimub enamasti esmaspäeva hommikul kella 8:30-9:30 vahel).

³ Üldiselt täidame Chemicumi vedela N2 ruumi nr 1094  ukse taha toodud (ja markeeritud) termosed iga nädala esmaspäeva hommikul kella 8:30-9:30 vahel. Juhul, kui soovite trassist oma vedela N2 mahutit täita muul ajal, siis peaks võetud Nkogus olema vähemalt 30 kg, sest päris suur osa kulub trassi mahajahutamiseks. Markeerimata (maksja nimi pole peale kirjutatud või on loetamatu) termoseid me ei täida.

4 Võimalik on mahutist võetud N2 kogust mõõta väljas asuva 3 m³-se mahuti näidiku järgi (juurdepääs on nt. Vladimir Šoril). Nt. kui arvate, et Teie termose täitmise puhul on kaod väiksemad ja seetõttu soovite odavamat hinda, või kui soovite trassist eraldi võtta väiksemat kogust veeldatud lämmastikku. Väikesed kogused trassist (<30 kg ja ajal, kui trass pole muudeks täitmisteks juba maha jahutatud) tulekski arvestada vaid AGA mahuti massikao järgi. Arve koostamisel kontrollime Teie poolt tabelisse märgitud koguse ise mahuti logifaili põhjal üle.

* Arveid oleme väljastanud 2-3 korda aastas. Kui soovite arvet kindlaks kuupäevaks (nt. see­tõttu, et Teie finantsallika kasutusaeg hakkab läbi saama vms), siis peate sellest aegsasti Lauri Toomile teada andma.

Maarjavälja karjääripäev 2024

Ettevõtete esindajad üllatusid suurest hulgast entusiastlikest üliõpilastest

Eesti lipud peahoone ees

JÄRELVAATA: Eesti Vabariigi 106. aastapäeva kontsertaktus

Naised teaduses

Naised teaduses: Ester Oras