Autor:
Tartu Ülikool

Keemiatudengid võitsid hulgaliselt preemiaid

13. detsembril autasustati Tartu Haridus- ja Teadusministeeriumis 2022. aasta parimaid üliõpilaste teadustöid. Riiklikud preemiad anti välja kolmel õppeastmel ja kuues teadusvaldkonnas. Lisaks anti välja kaks tasemete ja valdkondade ülest peapreemiat ja mitmeid eripreemiaid. Nende sekka mahtus ka neli keemia instituudi tudengit.

Doktoriõppe üliõpilaste astmes pälvis 1. preemia (1600 eurot) Jaana Lilloja (Tartu Ülikool) konkursitöö „Siirdemetallide ja lämmastikuga dopeeritud süsiniknanomaterjalid kui anioonvahetusmembraaniga kütuseelemendi katoodkatalüsaatorid“ eest. Juhendajad: Kaido Tammeveski, Elo Kibena-Põldsepp, Ave Sarapuu.

Samuti pälvis 1. preemia (1600 eurot) Madis Lüsi (Tartu Ülikool) konkursitöö „Hapniku elektroredutseerumine nanostruktuursetel pallaadiumkatalüsaatoritel“ eest. Juhendajad: Kaido Tammeveski, Heiki Erikson.

Magistriõppe üliõpilaste astmes sai 1. preemia (1600 eurot) Iris Palm (Tartu Ülikool) konkursitöö „Hapniku redutseerumine lämmastiku ja fosforiga või väävliga kaasdopeeritud süsinikkomposiitmaterjalidel“ eest. Juhendajad: Kaido Tammeveski, Elo Kibena-Põldsepp.

3. preemia samas kategoorias (700 eurot) pälvis Laura Kalder (Tartu Ülikool) „D-glükoosist hüdrotermiliselt sünteesitud osaliselt grafitiseerunud süsinike mikrostruktuuri uurimine SANS ja WAXS meetoditega“ eest. Juhendajad: Eneli Härk (Monerjan), Riinu Härmas.

Teadusagentuurile esitati tänavu 413 konkursitööd, neist enim magistriõppe kategoorias. Valdkondade lõikes esitati enim töid sotsiaalteaduste valdkonnas, järgnesid humanitaarteadused ja kunstid ning loodusteadused. Tänavusele konkursile esitati teadustöid 25 ülikoolist, mille seas on 10 välisülikooli. Ürituse fotogalerii asub siin.


 

Tartu Ülikool

Erki Enkvist valiti loodus- ja täppisteadustevaldkonna nõukokku

Mikrofon stuudios

Keemia instituudis loodi taskuhääling „Tuleviku energeetika – energia tulevik“ (TEET)

Loodusvaatluste maraton

Kodanikuteaduse seminaril räägitakse, kuidas rikastab avalikkuse kaasamine teadustööd