Autor:
Meeli Arujõe-Sado

Keemiaolümpiaadi lõppvoorus pakkusid rõõmu tinaühendid

Tartu Ülikooli Chemicumi ruumides toimus 17.–18. märtsil 70. Eesti keemiaolümpiaadi lõppvoor, kuhu olid kutsutud olümpiaadi piirkonnavoorus ja keemia lahtisel võistlusel eduka tulemuse saanud õpilased. Omavahel võistlesid 98 õpilast 9.–12. klassidest.

Lõppvooru esimesel päeval lahendasid õpilased kirjalikke ülesandeid. Nooremal vanuseastmel (9. ja 10. klass) tuli lahendada üheksast ülesandest koosnev komplekt, mille puhul läksid arvesse kuue kõige paremini lahendatud ülesande tulemused.  Vanemale vanuseastmele (11. ja 12. klass) jagati kätte kuus kohustuslikku ülesannet.

Kõige edukamalt lahendati nooremas rühmas ülesannet, mis keskendus kolmele iseloomuliku värviga tinaühendile, mille avastamine tõi kaasa revolutsioonid majanduses, kunstis ja sõjas. Samuti meeldis paljudele väga ülesanne uraani keemiast. Väljakutsuvaimaks oli ülesanne süsiniku allotroopidest ja oksiididest, mida täielikult lahendada ei suudetudki. „Hämmastav idee, et teadaolevalt on olemas üle 3000 süsiniku allotroobi ja potentsiaalselt lõputu arv süsinikoksiide, oli noortele hirmutav,“ selgitasid Eesti keemiaolümpiaadi žürii liikmed.

Vanemale rühmale pakkusid väljakutseid ülesanded füüsikalisest, anorgaanilisest ja orgaanilisest keemiast. Žürii üllatuseks osutusid õpilaste jaoks kõige meeldivamaks ülesannete tüübid, mis varasematel aastatel on pigem väljakutsuvamate seas olnud. Tagasisides olid esile toodud ABC-tüüpi nuputamisülesanne tinaühenditest ja orgaaniline süntees, milles uuriti teatud putukaliigi suguferomooni sünteesi. Keerukamaks osutusid tänavu hoopis ülesanded kaasaegsest elektrokeemiast ja tuumaenergeetika erinevatest aspektidest.

Üllataval kombel osutusid kõige meeldivamaks sellist tüüpi ülesanded, mis varasematel aastatel on pigem väljakutsuvamate seas olnud.

Eesti keemiaolümpiaadi žürii

Järgnenud päeval oli teooriavoorust edasi jõudnud noortel võimalus oma oskused ja teadmised proovile panna laboris. Noorema rühma praktiliseks tööks oli alus-happe tiitrimine, mille käigus tuli määrata aluse kontsentratsioon enda valmistatud happelahusega. Vanemas rühmas valmistas iga õpilane estrite aineklassi kuuluva jasmiinilõhna meenutava bensüületanaadi.

Praktiliste tööde juhendaja hinnangul viidi nooremas rühmas eksperiment läbi suhteliselt hästi. Enamik õpilasi saavutas tiitrimisel eeskujuliku täpsuse – suhteline viga 1%-i ligidal. „Mõned kaotasid täpsuspunkte töövõtetes põhjustatud eksimuste tõttu,“ rääkis juhendaja. Teoreetilised küsimused olid samuti paljudele jõukohased.

Vanemate õpilaste poolt läbi viidud eksperiment ei osutunud juhendaja sõnul väga keeruliseks, kuid mõningaid tehnilisi probleeme tekitas produkti eraldamine. Kokkuvõtvalt kulges reaktsioon edukalt ja kõik õpilased lõpetasid töö õigeaegselt.

9. klass:

  • Kaarel Toomet, Tartu Waldorfgümnaasium (õpetaja Marlen Tärgla, Meelis Sügis).

10. klass:

  • Karlis Suvi, Tallinna Reaalkool (õpetaja Andrus Kangro).

11. klass:

  • Liisa Pata, Tallinna Reaalkool (õpetaja Martin Saar).

12. klass:

  • Artemi Smõšljajev, Tallinna Tõnismäe Reaalkool (õpetaja Lidia Rõbnikova).

Eesti keemiaolümpiaadi rahastas Haridus- ja Teadusministeerium ning korraldas Tartu Ülikooli teaduskool koos keemia instituudiga. Auhinnalauda toetas Nadežda Kongi, kes jagas neidudele enda brändi Ontic minerals meeneid.

Lõppvooru avasõnad pidas TBD Pharmatech OÜ juhatuse liige Andi Kipper ja auhinnatseremoonia viis läbi Tartu Ülikooli loodus-ja täppisteaduste valdkonna dekaan Leho Ainsaar.

Vaata pilte lõppvoorust:

Balti keemiaolümpiaadi võitjad

Eesti korraldas 30. Balti keemiaolümpiaadi

Keemia olümpiaadi osalejad

Edukuse keemiline valem - ülevaade 71. keemiaolümpiaadi lõppvoorust

Tartu Ülikooli teaduskooli keemia huvipäeval tehtud ühispilt. Foto: Vladislav Ivaništšev

Keemia huvipäeval uuriti vitamiine ja värve