Keemiahariduse rahvusvahelised eksperdid kohtuvad Tartus

Homsest, 30. juunist 2. juulini arutatakse Tartu ülikooli keemia instituudis, kuidas keemiaharidust noorte seas atraktiivsemaks muuta ja tagada ülikoolilõpetajate pädevuste vastavus tööandja huvidele. Konverents „Chemistry Education for Responsible Citizenship and Employability“ toob Tartusse 23 riigi esindajad.

„Keemiahariduse foorum väärtustab nii keemia õpetamise praktikaid kui ka teadustööd,“ ütles TÜ loodusteadusliku hariduse keskuse juhtaja professor Miia Rannikmäe. Tema sõnul sõidavad Tartusse konverentsile 23 riigi esindajad, sh eksperdid Austraaliast, Lõuna-Aafrikast ja USA-st, mis annab võimaluse luua nii uusi sidemeid kui levitada parimaid praktikaid rahvusvahelisel tasandil.

Konverents on suunatud keemia õpetamisele ja õppimisele kõrghariduse tasemel. Käsitlemisele tuleb 11 alateemat, kus muuhulgas arutatakse, kuidas muuta keemiaharidus noorte seas atraktiivsemaks ning jagatakse kogemusi nii innovatiivsete keemia õpetamise meetodite kui ka õppematerjalide kasutamisel.

Tartu ülikoolist jagab sel teemal kogemusi professor Ivo Leito, kes on Tartu ülikooli esimese ja ülimenuka MOOC’i (Massive Open Online Course) üks loojatest ja arendajatest. Leito ettekanne räägibki TÜ MOOC’i kogemusest kui innovaatilisest lahendusest õppetöös. Viimati osales vaba juurdepääsuga e-kursusel„Mõõtemääramatuse hindamine keemilises analüüsis“ 450 õppijat 70 riigist.

Oluline aruteluteema on ka hariduse vastavus tööandjate ootustele ehk kuidas arendada tööandjate poolt väärtustatud oskusi kõrghariduse tasemel.

Kuues „Eurovariety in Chemistry Education” konverents toimub EuCheMS-i (European Association for Chemical and Molecular Sciences) keemiahariduse divisjoni ja Inglise kuningliku keemiaseltsi (RSC) egiidi all.

Täpsem info ja programm https://sisu.ut.ee/eurovariety/conference-themes.

Konverentsi toetab Euroopa Liit Euroopa regionaalarengu fondist.

Lisainfo: Miia Rannikmäe, TÜ loodusteadusliku hariduse professor, loodusteadusliku hariduse keskuse juhtaja, tel: 7375083, 566 01695, e-post: miia.rannikmae@ut.ee.

Virge Tamme
Tartu Ülikooli pressiesindaja
Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5815 5392