Keemia lahtisel võistlusel näitasid õpilased oma tugevaid külgi

5. oktoobril toimus keemiaülesannete lahendamise lahtine võistlus. Kokku osales võistlusel 150 õpilast, kellest 84 nooremas rühmas ning 66 vanemas rühmas. Väljaspool võistlusarvestust lahendas veebis ülesandeid 12 osalejat.

Sel aastal võitis nooremas rühmas võistluse Henriete Toomlaid (10. klass) Pärnu Koidula Gümnaasiumist (õpetajad Merit Sarandi ja Ly Suursild), teise ja kolmanda koha saavutasid Miina Härma Gümnaasiumi õpilased Liis Siigur (10. klass, õpetaja Jörgen Metsik) ning Kristjan-Erik Kahu (9. klass, õpetaja Helle Sorge).

Vanemas rühmas saavutas esikoha Nikita Žoglo (12. klass) Tallinna Õismäe Vene Lütseumist (õpetaja Pelageja Ozerova), teise koha Filipp Petuhhov (12. klass) Tallinna Tõnismäe Reaalkoolist (õpetaja Lidia Rõbnikova) ning kolmanda koha Karim Muhhamedjanov (12. klass) Tallinna 53. Keskkoolist  (õpetaja Vladimir Ossipov).

Noorema rühma lemmikülesandes tuli kirjutada skeemi järgi raua ja selle ühenditega toimuvate reaktsioonide võrrandid ning aidata noorel keemikul tuvastada pudelites olevad lahused. Kõige raskemaks osutus ülesanne, kus elektrijaama heitgaaside hulgast üritati eemaldada süsihappegaas, et vähendada kasvuhoonegaaside õhkupaiskamist.

Vanema rühma õpilastele olid meelt mööda ülesanded, kus hinnati erinevate liikumisvahendite ökonoomsust ja keskkonnamõju ning kus MacGyveril tuli Murdoci keldrist põgenemiseks õhkida paksust roostevabast terasest uks. Keerukaimaks osutus orgaanilise keemia ülesanne, kus keemiahuviline tudeng pidi tuvastama ühendid neis sisalduvate funktsionaalrühmadele iseloomulike reaktsioonide järgi.

Selleaastane ülesannete komplekt üheksast ülesandest (eelmisel aastal oli ülesandeid kaheksa ja varem kuus). „Mahukumad komplektid pakuvad õpilastele suuremat võimalust näidata enda tugevusi ning suunavad neid tegema selle põhjal valikuid, kuna kogu komplekti lahendamiseks aega lihtsalt ei jätku. See on nii ka rahvusvahelisel keemiaolümpiaadil, mistõttu keemiaolümpiaadi žürii näeb vajadust õpilasi selleks juba varakult treenida, et nad harjuksid mõttega, et kõike ei peagi jõudma lahendada, ning et nad oskaksid kasutada lahendamiseks antud aega optimaalselt,“ selgitab keemiaolümpiaadi komisjoni esimees Ida Rahu. Seoses sellega olid ka keskmiselt kogutud punktid sel aastal võrreldes eelmistega madalamad: nooremas rühmas koguti keskmiselt 32% ja vanemas 40% punktidest. Kõik ülesanded koos lahendustega on avaldatud lehel: https://www.teaduskool.ut.ee/et/ainevoistlused/keemia-lahtine.

Imbi Rauk
TÜ loodus ja täppisteaduste valdkonna turundus ja kommunikatsioonijuht, 737 5811, imbi.rauk@ut.ee