Keemia instituudi doktorant Sander Ratso pälvis kütuseelemendi-alase uurimistöö eest Bernard S. Bakeri auhinna

Novembri alguses Los Angeleses toimunud kütuseelementide seminaril anti Tartu ülikooli keemia instituudi doktorandile Sander Ratsole üle Bernard S. Bakeri üliõpilasauhind kütuseelemendi-alase uurimistöö eest.

Dr Bernard S. Baker oli rahvusvaheline ekspert kütuseelementide ja elektrokeemia alal. Ta ei tegutsenud mitte ainult elektrokeemiliste seadmete nagu patareide ja kütuseelementide teadusliku uurimise, vaid ka nende kommertsialiseerimise ja tehnoloogiasiirdega. Temanimelist auhinda hakati välja andma aastal 2005 kütuseelementide alal eriti häid tulemusi näidanud üliõpilaste tunnustuseks ja innustamiseks. 2019. aastal pälvis Bernard S. Bakeri auhinna esimese preemia doktorant Sander Ratso hapniku redutseerumisreaktsiooni elektrokatalüüsil kasutatavate süsiniknanomaterjalidel põhinevate katalüsaatorite uurimise ning rakendamise eest kütuseelementides.

Alates 2012. aastast on ta uurinud nii grafeeni, süsiniknanotorude kui ka karbiidset päritolu süsinikmaterjalide katalüsaatorina kasutamist nii prooton- kui ka anioonvahetusmembraaniga kütuseelementides, mille põhjal on avaldatud 13 publikatsiooni. Alles äsja ilmus Ratso jt artikkel Ameerika Keemiaseltsi rakenduslike energiamaterjalide ajakirjas (S. Ratso, M.-T. Sougrati, M. Käärik, M. Merisalu, M. Rähn, V. Kisand, A. Kikas, P. Paiste, J. Leis, V. Sammelselg, F. Jaouen, K. Tammeveski, Effect of ball-milling on the oxygen reduction reaction activity of iron and nitrogen co-doped carbide-derived carbon catalysts in acid media. ACS Applied Energy Materials 2019, 2 (11) 7952-7962).

Sander Ratso teadustööd on finantseeritud dots Kaido Tammeveski juhitava institutsionaalse uurimisteema (IUT20-16, Mikroheterogeensetes ja nanomõõtmetes süsteemides toimuvate protsesside uurimine ning vastavad tehnoloogilised rakendused) ja prof Enn Lusti juhitava teaduse tippkeskuse (TK141, Uudsed materjalid ja kõrgtehnoloogilised seadmed energia muundamise ja salvestamise süsteemidele) vahenditest.

Lisainfo: Kaido Tammeveski, kolloid- ja keskkonnakeemia dotsent, tel: 737 5168, e-post: kaido.tammeveski@ut.ee

Imbi Rauk
TÜ loodus- ja täppisteaduste valdkonna turundus- ja kommunikatsioonijuht
tel +372 737 5811
mob +372 518 9836