Keemia instituudi direktorina jätkab Enn Lust

Tartu Ülikooli keemia instituudi nõukogu valis 26. novembril toimunud koosolekul instituudi direktorina jätkama Enn Lusti.

Akadeemik, füüsikalise keemia professor ja keemia instituudi pikaajaline juht Enn Lust ütleb instituudi arengu kohta järgmist: “ Keemia instituut kuulub jätkuvalt maailma juhtivate keemia, materjaliteaduse ja taastuvenergeetika probleemidega tegelevate instituutide hulka, mille tõetuseks on ühisartiklite ilmumine maailma juhtivate teaduskeskustega nagu Paul Scherreri Instituut, Helmholtz Zentrum Berlin, MaxLabIV, ETH, Oxfordi ja Cambridge Ülikoolid UK-st, Taani Tehnika Ülikool, Copenhageni Ülikool, Lundi ja Uppsala Ülikoolid Rootsist, Helsingi, Aalto ja Turu Ülikoolid Soomest, Bar-Ilan´i Ülikool Iisraelist, Freiburgi Ülikool  jne. Viimastel aastatel on intensiivistunud koostöö ka kohalike omavalitsuste ja Eesti innovaatiliste firmadega, kes tegelevad biokeemia ja keskkonnakaitse probleemidega ning  kaasaegse energiatehnoloogia ja vesiniktehnoloogiate juurutamisega Eestis ja Baltimere regioonis.“

Enn Lust pälvis 2020. aastal Valgetähe III klassi teenetemärgi, 2018. aastal Theodor von Grotthuss'i medail, 2016. aastal Tartu Ülikooli medali. Ta on alates 2010. aastast Eesti Teaduste Akadeemia liige energiatehnoloogia alal ning pälvis 2008. aastal riigi teaduspreemia uurimuste tsükli „Tahkeoksiidkütuseelementides ja elektrilise kaksikkihi kondensaatorites ning kompaktsete ja poorsete elektroodide ning elektrolüütide vahelisel piirpinnal toimuvate protsesside seaduspärasuste komplekssed uuringud" eest.

Keemia instituudi instituudi direktori uus ametiaeg algab 1. jaanuaril 2021 ja kestab kolm aastat.

Lisainfo:
Enn Lust
TÜ keemia instituudi direktor
enn.lust@ut.ee