Jaan Tallinna stipendium viib USAsse

25. augustini saab kandideerida TÜ teaduskooli Jaan Tallinna stipendiumile. Stipendium viib kuni viis noort 12.–16. oktoobrini 2016 San Franciscosse ratsionaalsusseminarile. Kandideeri teaduskooli lehel.

Stipendium loodi 2014. aastal ning stipendiumi loomise tagamaid selgitas Tartu ülikooli vilistlane, eesti ettevõtja ja programmeerija, Skype’i tehnilise lahenduse üks looja Jaan Tallinn järgmiselt: „Käesolev sajand on ilmselt suuresti kujundatud reaalala inimeste ehk teadlaste ja programmeerijate poolt. Seetõttu on minu stipendiumi eesmärgiks sillutada noortele ja reaalalal võimekate inimestele seda teed, mida mööda ma ise olen paljuski kõndinud. Viia nad kokku inimestega, kes on neile võrdsed mõttekaaslased ja anda neile õng oma mõtlemisvõime edasiseks arendamiseks." 

Välja jagatakse kuni viis Jaan Tallinna stipendiumit, mis katab sõidukulud Center for Applied Rationality korraldatud ratsionaalsusseminarile, ööbimiskulud, seminarist osavõtutasu ning toitlustuse seminari ajal. 

Center for Applied Rationality korraldatud ratsionaalsusseminaril selgitatakse aju töötamise eripärasid ja õpetatakse tõenäosus- ja otsustamisteooriate mudeleid arvestavaid arutlustehnikaid, mis võimaldavad edukalt arutlustes põhjendatud otsuseid langetada. Vaata täpsemalt http://rationality.org/.

Stipendiumile on oodatud kandideerima vähemalt 18-aastased Eesti kodakondsusega loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonna riiklikel ja rahvusvahelistel olümpiaadidel või riiklikel õpilaste teadustööde konkurssidel edukalt osalenud õpilased ja üliõpilased. Täpsemad tingimused stipendiumi statuudist.

Stipendiumikomisjon teeb laekunud avalduste põhjal kolme tööpäeva jooksul valiku, millest annab edukatele kandidaatidele e-kirja teel teada.

Enne lõplikku seminaril osalemise kinnitamist teeb Center for Applied Rationality kontaktisik iga kandidaadiga Skype’i intervjuu, mille käigus saab osaleja täpse ülevaate seminarist ning korraldaja osaleja sobivusest.

Lõpliku nimekirja selgumisel korraldab TÜ teaduskool kandidaatide seminarile lähetamise.

Seminaridel käinud on tagasisides öelnud:

„Seminaril õpitud tehnikaid võib rakendada igas eluvaldkonnas, hoolimata erialast. Abi võivad leida ka inimesed, kellel on raskusi pikaajaliste eesmärkide seadmisega või elus ette tulnud probleemide lahendamisega.“

„Seminar on neile, kel on huvi maailmas läbi lüüa.“

„Seminari tõttu olen teadlikum oma mõttetööst ning seega kasutan seda automaatselt efektiivsemalt.“

„Seminaril töötatakse mõttemaailmaga ning ei sunnita mitte midagi peale, mis teebki selle nii kasulikuks.“

Jaan Tallinn on Tartu ülikooli teoreetilise füüsika eriala vilistlane aastast 1996. Ta on üks Skype’i ja Kazaa loojatest. 

Lisainfo
Marek Järvik, TÜ teaduskooli teaduse populariseerimise peaspetsialist
5177091
marek.jarvik@ut.ee

Virge Tamme
Tartu Ülikooli pressinõunik
Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5815 5392