Autor:
Tartu Ülikooli üliõpilasesindus

Aurora Ruus: üliõpilasesindaja on lüliks tudengite ja ülikooli vahel 

“Kui südames on missioonitunne ja soov oma alma materi't veel paremaks muuta, siis on Tartu Ülikooli üliõpilasesindus õige koht selle realiseerimiseks,” kirjutab Aurora Ruus. 

Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse (TÜÜE) ridadesse kandideerimine annab tudengile erakordselt efektiivse ja konstruktiivse võimaluse muuta Tartu Ülikooli nii õppetöö kui ka tudengielu tasandil. See on tudengi jaoks suurepärane väljund erinevatele murekohtadele tähelepanu pööramiseks, et ülikooli tervikuna paremaks muuta. Selle asemel, et kaastudengitega õppetöö ja ülikoolielu üle isekeskis nuriseda või proovida üksiküritajana muutusi ellu viia, on seda mõistlikum ja tulemusrikkam teha just üliõpilasesinduses, mis ongi just selleks mõeldud.  

Oma alma materi käekäigu eest seismine ja selle edendamine peakski juba eos olema kasu iseenesest nii esindajale endale ja ülikoolile tervikuna. Samas käib aga esindajaks olemise kohustustega kaasas veel mitmeid kasutegureid ning võimalusi. 

Üheks suurimaks plussiks ning samas ka huvitavamaks osaks on ülikooli süsteemi toimimise vahetu nägemine nii-öelda köögipoole pealt. Üliõpilasesindaja saab selgema pildi ülikooli toimemehhanismidest, alustades atesteerimistest ja grandisüsteemist kuni õppekavade muudatusteni. Kahtlemata on privileeg ka see, kui saad erinevate otsuste tegemisel sõna sekka öelda ning näed vahetult, kui oluline on ülikooli jaoks tudengite tagasiside ja arvamus. Nii esindaja kui ka tudengina on see väga motiveeriv ja julgustav ning kasu saavad sellest lõpuks ikkagi kõik.

Seejuures ei tasu unustada ka tutvuseid, sest erinevad kontaktid, mida üliõpilasesinduse kaudu luuakse – olgu need siis kas tudengitega või ülikooli personaliga – on väga väärtuslikud kogu ülejäänud eluks. Tutvuseid ja miks mitte ka sõpru saab koguda veel TÜÜE liikmete siseüritustelt, mis tudengiesindajaid lähendavad ja liidavad. Need aitavad kaasa nii ülikoolis orienteerudes kui ka edasi õppides ja töötades. 

Kui tudeng tahab kandideerida esindajaks, seisab tal ees valik – kas kandideerida valdkonna või instituudi esindajaks? Mõlemad on kahtlemata kasulikud ja vajalikud, ent suurim vahe seisneb selles, mis mastaabis tegevustest me räägime. Instituudi tasandil tegeletaksegi instituudi elu- ja töökorraldusega ning üliõpilasesindaja kohustusteks on sel juhul esmalt ja enamasti instituudi nõukogu koosolekutel osalemine ning instituudi tudengielu ja heaolu organiseerimine.  

Valdkonna üliõpilasesindajad tegelevad seevastu juba laiahaardelisemate küsimustega. Valdkonna esindajad kuuluvad ka üliõpilasesinduse volikogusse, kus võetakse muu hulgas vastu otsuseid, mis puudutavad tervet TÜ tudengkonda ning kus kujundatakse seega tudengite seisukohti tervikuna.  

Seejuures peab esindaja ise aru saama, et tema ongi see lüli tudengite ja ülikooli vahel ning ta esindab enda kaastudengeid selle sõna kõige otsesemas tähenduses. Olenemata sellest, kas me räägime instituudi või valdkonna tasemest. Temal on see hääl, millega end kuuldavaks teha ning mida võetakse arvesse.

 

Rohkem Tartu Ülikooli üliõpilasesindusse kandideerimise kohta saad lugeda TÜÜE kodulehelt.

Tudengid kõndimas

Uuele üliõpilasele

Elektrokeemik Ronald Väli

Vilistlase lugu. Ronald Väli: teekond meditsiinist rohevesiniku ja elektrolüüseriteni.

Digiõppe kursus - Tartu Ülikool

Valminud on uus õppija töölaud