Analüütilise ja füüsikalise keemia teadur Signe Vahur esitati naissoost tippteadlaste portaali AcademiaNet

Eesti Teadusagentuur esitas naissoost tippteadlaste portaali AcademiaNet 7 Tartu Ülikooli teadlase nimed, kellest üks on keemia instituudi teadlane Signe Vahur.

Portaal aitab suurendada naisteadlaste rahvusvahelist tuntust ning on teadlastele ja teadusasutusele praktiline abivahend leidmaks sobivaid projektipartnereid, ürituste esinejaid jne.

Portaali jõuab Eesti naisteadlaste paremik vaid teadusagentuuri nominatsiooni kaudu. AcademiaNeti lisanduvad teadlased peavad olema silmapaistva akadeemilise kvalifikatsiooniga ja iseseisva uurimisrühma juhi kogemusega. Lisaks lähtutakse kandidaatide esitamisel teadlaste edukusest riiklike rühmagrantide taotlemisel ja positiivselt evalveeritud teadusasutuste ettepanekutest. Tartu Ülikoolist on sel aastal portaali esitatud veel kuus naisteadlast.

Alates 2003. aastast on  Signe Vahur  spetsialiseerunud konserveerimisteadusele ja kultuuriväärtuslikke materjalide (värvid, lakid, tekstiilid, paber jne) uurimisele erinevate analüütiliste instrumentaaltehnikatega. Ta on töötanud polükroomsete objektide konservaatorina ja omab seetõttu laialdasi teadmisi nii ajalooliste kui konserveerimises kasutatavate materjalide kohta. Ta on osalenud erinevates materjalide uurimisega seotud uurimisprojektides (sh rahvusvahelised koostööd) ning tal on kogemusi labori ja projektide juhtimises, loengute pidamises ja kraadiõppurite juhendamises igas õppeastmes. Hiljuti hakkas tema meeskond välja töötama uut seadet, mida saaks kasutada väärtuslike kultuuripärandi objektide analüüsimiseks.

Signe, palju õnne keemia instituudi poolt!

 

Eesti Teadusagentuuri veebilehelt leiab nimekirja kõigist 48-st AcademiaNeti portaalis olevast naisteadlasest.