Alan Roy Katritzky stipendiumi pälvis Karl Markus Villemson

Image
Karl Markus Villemson

Alan Roy Katritzky stipendiumi antakse välja juba kuuendat aastat ja keemia instituudi nõukogu otsusega pälvis 2020. aastal stipendiumi keemia 1. a magistriõppe üliõpilane Karl Markus Villemson.

Tartu ülikooli audoktor professor Alan Roy Katritzky (18.08.1928-10.02.2014) mälestuseks loodud stipendiumi suurus on 1000 eurot ja on suunatud keemia magistrantuuri esimese aasta üliõpilastele, et populariseerida keemiaalaseid õpinguid ja teadustööd. Stipendiumit antakse välja professor Katritzky 25 000 dollari suurusest pärandist Tartu Ülikoolile.

„Tartu Ülikooli audoktori, Florida ülikooli professor Katritzky panus keemia arengusse on Tartu ülikoolis väljapaistev,“ sõnab keemilise füüsika professor Peeter Burk. „Koostööpartneri ja juhendajana innustas ta oma eeskujuga paljusid tänaseid oma uurimisvaldkonna liidreid Eestis, tema uurimistööd ulatusid orgaanilisest sünteesist arvutuskeemia ja elektrokeemiani.  Temanimeline stipendium on parim viis professor Katritzky mälestuse edasi kandmiseks Tartus ja keemikute noorema põlvkonna innustamiseks keemia seni lahendamata mõistatuste uurimisele,“ lisab ta.

Karl Markus Villemson lõpetas Tartu Ülikooli keemia bakalaureuseõppe diplomiga cum laude. Tema bakalaureuse ja ka magistritöö põhiteemaks on kaasaegsete energiamuundamisseadmete arendamine. Oma uurimistöö tulemuste põhjal on ta avaldanud juba kaks artiklit eelretsenseeritavates ajakirjades.

Karl Markus Villemson peab oluliseks ka praktilise loodusteaduste alase teadlikkuse ning haridustaseme tõstmist Eestis, tegeledes aktiivselt Teadusbussi teadusetendustega ja „Tudeng koolitundi“ projekti raames tundide läbiviimisega. Ta on aktiivne teaduse populariseerija ja osales ka instituudi nõukogu töös.

Palju õnne Karl Markusele!

Austame erinevusi märgised

Tartu Ülikooli tunnustati taas kvaliteedimärgisega „Austame erinevusi“

Tartu Ülikool

Erki Enkvist valiti loodus- ja täppisteadustevaldkonna nõukokku

Lillekimp

Selgunud on Tartu Ülikooli aastaauhindade saajad