Autor:
Rainer Pärna

Sünkrotronkiirguse uurimiskeskus võtab vastu uusi uuringutaotlusi 

Rahvusvaheline sünkrotronkiirguse uurimiskeskus MAX IV kutsub Eesti ettevõtteid ja teadlasi oma laborisse tegema kõrgetasemelist teadus- ja arendustööd. Veel 26. septembrini saab esitada taotlusi tööperioodiks, mis kestab 2023. aasta veebruarist augustini.  

Rootsis asuvas MAX IV laboris on võimalik teha uute materjalide ja tehnoloogiate arendamiseks uuringuid, milles on vaja kasutada sünkrotronkiirgust. Labori 16 kiirekanalit ootavad nii uusi kui ka kogenud sünkrotronkiirguse kasutajaid uurima materjalide struktuuri, morfoloogiat, sisemust ja keemilist koostist. Eksperimentide korraldamiseks on vaja esitada lühike taotlus, milles kirjeldatakse lahendamist vajavat probleemi. Samuti tuleb taotluses märkida, millist kiirekanalit kasutada soovitakse. Mõõtmisaja saamiseks peab taotlus ületama MAX IV labori kvaliteedi- ja tehnilise teostatavuse lävendi.  

Tartu Ülikooli füüsika instituudi materjaliteaduse kaasprofessori Vambola Kisandi sõnul pakuvad sellised uuringud kindlasti huvi ettevõtetele, kes arendavad uusi energiasalvestamise tehnoloogiaid. „Näiteks oleme koostöös professor Enn Lusti uurimisrühmaga keemia instituudist välja arendanud unikaalse mõõteseadme, mis võimaldab sünkrotronkiirguse abil teha superkondensaatorite materjalide ja uute elektrolüütide uuringuid,“ ütles Kisand. 

Taotlema on oodatud teadus- ja arendustöö tegijad ning tehnoloogiaarendusega tegelejad nii era- kui ka avalikust sektorist. Eriti julgustatakse taotlust esitama ettevõtteid, sest nüüdisaegsed uurimismeetodid toetavad uuenduslike toodete ja tehnoloogiate arendust märkimisväärselt. 

Kogu info kiirekanalite ja nende kasutustingimuste kohta, taotlemisjuhised ning muu kasulik teave on MAX IV veebilehel

Uurimiskeskuses on ka Eesti teadlaste initsiatiivil koostöös Soome ülikoolidega valminud kiirekanal FinEstBeAMS. Sellest aastast saavad Eesti uurijad, kelle taotlus on lävendi ületanud, taotleda eelisjärjekorras mõõtmisaegu MAX IV uurimiskeskuse mis tahes kiirekanalis. Niisuguse õiguse annavad meile investeeringud, mida Eesti on teinud kiirekanali arendusse. Eelisjärjekorda pääsemiseks tuleb taotlusvormis vastata jaatavalt küsimusele „Estonian users: Do you want to apply for privileged access through the ESTMAX consortium?“. 

Uuringute ettevalmistamiseks, sobiva eksperimendi ja uurimismeetodi leidmiseks, mõõtmise ettevalmistamiseks ja taotluse esitamiseks pakuvad huvilistele abi Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ning Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi eksperdid. Lisateavet selle kohta annab FinEstBeAMSi konsortsiumi juht Marco Kirm. 

Eesti teadustaristu teekaardi objekti FinEstBeAMS tegevust rahastatakse projekti „MAX-TEENUS“ raames. Selle toetuse eesmärk on luua Eesti uurijatele parim juurdepääs sünkrotronkiirguse allikale MAX IV uurimiskeskuses, kasvatada ja õpetada Eesti kasutajate kogukonda ning tagada neile toetus eksperimentide läbiviimisel.

Ajakirjanike vestlusring

Keerukate teemade selgitamisel on teadlased ajakirjanikele väga oodatud partnerid

Kaasprofessor Alar Jänes hoidmas TÜ keemia instituudis komplekteeritud tsink-ioon-hübriidsuperkondensaatori prototüüpi

Kuidas rahuldada inimkonna kasvavat energiavajadust?

Doktorant teeb laval ettekannet

Kalendrisse kirja: doktorantide kolme minuti loengute konkurss toimub 2. oktoobril