Keemia instituut

Tartu Ülikooli keemia instituut on keemia alase kõrghariduse keskus ja teadusarendusasutus. Koolitame tippspetsialiste bakalaureuse, magistri ja doktorikraadi tasemel ning pakume ka enese täiendamisvõimalusi täiendusõppes. Tipptasemel teadustöö toimub üheteistkümnes õppetoolis, milles tehakse teadust bioteadustest moleklulaarsel tasandil tänapäevaste energiatehnoloogiate arenduseni.

#sisseastumine #uudis
Tartu Ülikool ootab doktoriõppesse kandideerima tulevasi teadlasi ja tippspetsialiste.
16.04.2024
#ettevõtlus #kestlikkus #teadus #uudis
17. aprillil oli Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudil, bioinseneeria instituudil ning keemia instituudil külas kliimaminister Kristen Michal. Ta tutvus mitme rohetehnoloogia teadussuuna esindajaga ja ärgitas teadlasi ühiskondlikes aruteludes aktiivsemalt kaasa rääkima.
18.04.2024
#kestlikkus #teadus #ühiskonnale #uudis
Tartu Ülikooli keskkonnakeemia kaasprofessor Taavo Tenno selgitas reovee saastumise ohtusid ja sellest mida saaksime teha, et vähendada nende uute inimtekkeliste saasteainete sattumist keskkonda.
17.04.2024
#ettevõtlus #kestlikkus #teadus #ühiskonnale #uudis
Ida-Virumaa üleminek kestlikule majandusmudelile nõuab uute tehnoloogiate loomise kõrval mitmekesiste oskustega spetsialiste ning teadusmahuka ettevõtluse arendamise tuge.
08.04.2024