Autor:
Tartu Ülikool

Ülikooli võrdse kohtlemise uuendatud veebileht sisaldab nüüd ka selgitavaid videoid

Tartu Ülikooli personaliosakond on uuendanud võrdse kohtlemise temaatikat käsitlevat veebilehte, mille eesmärk on anda infot võrdsete võimaluste ja mitmekesisuse põhimõtete kohta ning suurendada teadlikkust diskrimineerimise vältimisest ja ennetamisest ülikoolis. 

Veebilehel on selgitatud muu hulgas diskrimineerimise mõisteid ning esitatud viited Tartu Ülikooli võrdse kohtlemise juhendile ja soolise võrdõiguslikkuse kavale. Lisaks leiab lehelt võrdse kohtlemise tugiisikute kontaktandmed. Tugiisikud oskavad selgitada pöördujale kaebuse esitamise protsessi ning aitavad jõuda inimeseni, kelle kohus on võrdse kohtlemise põhimõtete rikkumise juhtumit uurida ja see lahendada.  

Personaliosakonna juhataja Kristi Kuninga sõnul on veebilehe eesmärk edendada võrdse kohtlemise kultuuri ülikoolis. „Leht on mõeldud nii üliõpilastele kui ka töötajatele, kes soovivad saada rohkem teavet diskrimineerimise ja selle vormide kohta. Kui kellelgi on kahtlus, et teda ennast või tema kolleegi või kaasüliõpilast on ebavõrdselt koheldud, leiab ta lehelt infot selle kohta, kuidas käituda ja kelle poole pöörduda,“ selgitas Kuningas. 

Suvel valmisid ka kolm animeeritud videot, mis aitavad paremini ja arusaadavamalt võrdse kohtlemise teemasid selgitada. Lisaks jookseb eri  õppehoonete infoekraanidel võrdse kohtlemise lühivideo, kus kutsutakse inimesi veebilehega tutvuma. „Ülikooli jaoks on oluline, et siinne õpi- ja töökeskkond oleks turvaline, seetõttu pean tähtsaks, et meie inimesed oskaksid ebakõlasid tähele panna, diskrimineerimise ära tunda ja teaksid, kuidas lahendusteni jõuda,“ lisas Kuningas.

Tutvu võrdse kohtlemise veebilehega ja vaata valminud videoid. 

Austame erinevusi märgised

Tartu Ülikooli tunnustati taas kvaliteedimärgisega „Austame erinevusi“

2024. aasta orienteerumisrajal saab (taas)tutvuda ülikooli ühiselamutega

2024. aasta orienteerumisrajal saab (taas)tutvuda ülikooli ühiselamutega

Tartu Ülikooli peahoone

Algab ülikooli uue arengukava koostamine