Õppetööle seatud piirangud kehtivad aprillikuu lõpuni

Jätkame suuresti veebipõhist õpet ka aprillis ja palume järgmise kuu aja jooksul korraldada auditoorset õpet minimaalselt.

Kuna epidemioloogiline olukord on Eestis väga tõsine ja Vabariigi Valitsus on haridusasutustele kehtestanud lisapiirangud, jätkub Tartu Ülikoolis aprillikuus samasugune õppetöökorraldus nagu märtsis.

Vabariigi Valitsuse korralduse kohaselt võivad üliõpilased 11. märtsist 11. aprillini viibida õppehoonetes üksnes siis, kui vajavad hariduslikke tugiteenuseid või konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks, läbivad praktilist õpet ning teevad eksameid või teste.

Tartu Ülikoolis kehtivad õppetööle seatud piirangud aprillikuu lõpuni. See tähendab, et

  • veebiõpe jätkub kõigis loengutes ja seminarides;
  • praktikume, eksameid ja kontrolltöid võib auditooriumis korraldada üksnes põhjendatud juhtudel. Tagatud peab olema ruumi hea ventilatsioon, inimeste hajutatus ja maskide kandmine. Eksamite ja kontrolltööde puhul võib ruumi täituvus olla kuni 25%, seejuures ei tohi ühte ruumi koguneda üle 20 inimese.

Otsuse auditoorse õppetöö erandkorras lubamise kohta teeb instituudi või kolledži juht kooskõlastatult õppeprodekaaniga. Palume erandite lubamisel olla väga kriitilised.

Õppekava haldav struktuuriüksus teavitab oma üliõpilasi nende õppekava aprillikuise õppetöö täpsest korraldusest hiljemalt 25. märtsil, samal ajal peab info õppetöö korraldamise viisi kohta olema iga aine juures õppeinfosüsteemis.

Kuni 11. aprillini on suletud Tartu Ülikooli raamatukogu, toimima jäävad raamatute kojulaenutamise ja tagastamise teenus ning digiteenused.

Praeguse teadmise kohaselt on vaktsineerimise mõju nakatunute arvule oodata alles aprillikuu lõpus ja mai alguses, kui seni vaktsineeritud on saanud ka teise vaktsiinidoosi. Seda olulisem on ülikooli iga liikme vastutustundlik käitumine, et aidata oma valikutega kaasa viiruse leviku piiramisele.

Aune Valk
õppeprorektor