Autor:
Tartu Ülikool

Naised teaduses: Karmen Lust

5.-11. veebruaril toimub Tartu Ülikoolis teemanädal "Naised teaduses," eesmärgiga tunnustada inspireerivaid naisteadlasi. Füüsika ja elektrokeemia kaasprofessor Karmen Lust jagas teemanädala puhul oma kogemust teadlasena.

Kirjeldage lühidalt enda teadusvaldkonda ja millega tegelete?

Image
Karmen Lust

Minu esimesel ülikoolist saadud diplomil on kirjas „keemik ja keemiaõpetaja“. See kirjeldab laias laastus just seda, millega praegu tegelen. Keemia on aga tegelikult üks üsna mitmeharuline teadus, olen elektrokeemik ning olen süviti uurinud ioonide käitumist elektroodi ja lahuse piirpinnal.

Kes on Teile eeskujuks, kes on Teie teaduskarjääri mõjutanud?

Minule on suureks eeskujuks kunagine maailmatuntud Briti elektrokeemik Roger Parsons. Tema teadussaavutused on märkimisväärsed, aga selle kõrval olen ma nautinud tema köitvaid konverentsiettekandeid, kus on leidunud lisaks süvateadusele ka kübeke huumorit. Ta oli omal ajal teadusajakirja „Journal of Electroanalytical Chemistry“ toimetaja ja mäletan, et ta parandas üht meie esimestest inglisekeelsetest artiklitest isiklikult. Käsikiri jõudis meieni tagasi muidugi kaunis punasena. Kuna artikli sisu oli sobiv avaldamiseks, siis võttis maailma üks esi-elektrokeemikuid vaevaks meid inglise keeles järele aidata.

Mis on teie arvates teie karjääris seni kõige olulisem saavutus/mille üle olete eriti uhke? Miks?

Mul on laual nimeline tass kirjaga „aasta õppejõud 2020, loodus ja täppisteaduste valdkond“, aga seda saavutada ei olnud minu jaoks üldse kerge. Mulle meeldib õpetada – noored on toredad, töö on huvitav, aga selles on ka küllalt väljakutseid. Olin loenguid andes alguses väga ebakindel. Aastatega olen esinemisoskusi parandanud, aga olen ka ümber hinnanud selle, milleks mind tudengitele vaja on. Ma ei saa üliõpilaste eest õppida, aga saan neid toetada. Ma ei pea vastuseid alati „puusalt tulistama“, mõistlik on seda tunnistada, kui momendil vastust ei tea. Kui olen vastuse korralikult läbi mõelnud, siis oskan ka paremini seletada.

Milliseid nõuandeid annaksite naistele, kes soovivad teaduses karjääri teha?

Ühel või teisel põhjusel tunnen, et meestel on rohkem “julge hundi rind on rasvane” mõtteviisi, naised kipuvad olema tagasihoidlikumad ja vähem enesekindlad. Tänapäeval sõltuvad karjäärivõimalused soost palju vähem kui 40 aastat tagasi, tuleb lihtsalt endasse uskuda ja olla sihikindel.

Kaasprofessor Alar Jänes hoidmas TÜ keemia instituudis komplekteeritud tsink-ioon-hübriidsuperkondensaatori prototüüpi

Kuidas rahuldada inimkonna kasvavat energiavajadust?

Doktorant teeb laval ettekannet

Kalendrisse kirja: doktorantide kolme minuti loengute konkurss toimub 2. oktoobril

Indrek Tulp

Vilistlase lugu. Indrek Tulp: keemia on kui päästerõngas Eesti majandusmuredele